Konfliktfritt är det aldrig

1 mars 2019 05:15

Den danska arkeologen Jeanette Varbergs underbara lilla bok "Människan har alltid vandrat" utkom på Natur & Kultur 2018. Jeanette Varbergs verk är full av små berättelser om stora och betydelsefulla folkvandringar som människoarten har gjort sedan de första människorna vandrade ut från Afrika för 1, 7 miljoner år sedan. Boken slutar i dagens folkvandringar från Afrika och Mellanöstern och upp mot Europa. "Vandringar är en del av människans historia. När ett folk börjar vandra kan det sällan stoppas. Det är en tanke som kan sätta det som sker i Europa idag i perspektiv", skriver Jeanette Varberg.

Så är det. Vi kan se och lära mycket av historien; vilket ger perspektiv bakåt. Att vara samtida med sig själv är däremot perspektivkrympande. Det är nog helt enkelt så att vi får vänta 500-1000 år innan betydelsen av vår tids folkvandringar kan bedömas och rangordnas på ett rimligt sätt.

Människor av olika arter har funnits i drygt 2, 5 miljoner år. Jeanette Varberg tecknar en bild av extrema klimatförändringar - långa och korta istider och perioder av våldsam hetta - som har härdat och danat människan. Naturen lägger sig också i utvecklingen på andra sätt: "En liten pestbakterie i magen på en loppa som red på ryggen av en råtta som vandrade i människors fotspår från Asien och till Europa puttade världshistoriens gång i en annan riktning", skriver Jeanette Varberg. År 1450 - tämligen nyss alltså - hade den lilla pestbakterien lagt uppemot halva Europas befolkning i graven. Vandringar är alltid förknippade med faror och risker. Så är det.

Stillastående är emellertid heller inte att rekommendera för en människa som gärna vill följa Försiktighetsprincipen; inte göra något förrän man är helt säker på att det man tänker göra är mer ofarligt än farligt. Stillaståendets faror sätts i blixtbelysning i bokens skildring av Vikingarnas vandringar över Nordatlanten. Vikingarna kunde bygga skepp som gjorde det möjligt för dem att utbyta idéer och att kommunicera snabbare än vad andra folk kunde. Vilket då som nu är en framgångsfaktor för människoarten.

Människan har alltid vandrat. Konfliktfritt har det aldrig varit.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!