Klokt talat Anders Ygeman

30 december 2016 06:15

Enligt Migrationsverket hade knappt 20 procent av de 162 877 asylsökanden som kom till Sverige 2015 några identitetshandlingar att visa upp vid asylsökningstillfället. Antalen med och utan id-handlingar har varit ungefär de samma under de senare åren. Åldersbestämningen av asylsökanden har under en lång period samtidigt i praktiken legat nere i Sverige. För fem år sedan kom den borgerliga alliansregeringen överens med Miljöpartiet om så kallade "papperslösa" människors rättigheter. Under flera år har myndigheter därmed varit mer eller mindre förbjudna att leta upp och att effektivt avvisa de som fått avslag på sina asylansökningar.

Mer att läsa: Åsa Regnér bör tänka om.

I sammanfattning har Sverige mycket dålig koll på vilka de asylsökande - med och utan uppehållstillstånd - egentligen är, hur gamla de är och var någonstans de uppehåller sig sedan de fått nej på sina asylansökningar.

Den nuvarande regeringen är sedan drygt ett år tillbaka i full färd med att försöka återföra ordning, sans och balans i invandringspolitiken. Inrikesminister Anders Ygeman (S) är den som mest och tydligast frontat omsvängningen. Ygeman har visat att det går att förena värdighet och humanitet med upprätthållandet av en - i ordets praktiska mening - reglerad invandringspolitik.

I en intervju med TT i går redogjorde Anders Ygeman för hur regeringen vill utveckla arbetet med att säkerställa asylsökandens identitet. Enligt Ygeman handlar det om att tydligt visa att flyktingsmugglarnas budskap till kunderna - "släng passet så får du stanna i Sverige typ" - är falskt. Han betonar den asylsökandes skyldighet att medverka för att fastställa sin identitet. Ygeman hoppas att "användningen av biometri - fingeravtryck - ska kunna mönstra ut" allt eventuellt identitetsfusk.

Inrikesministern vill att myndigheter som Migrationsverket och Polisen ska samverka betydligt mer än idag. Kommunerna bör också enligt Ygeman samarbeta med polisen när det till exempel gäller adressuppgifter till "papperslösa" som får socialbidrag trots att de inte har rätt att vistas i landet.

"Det handlar ju om hur man använder skattepengar. Man kan inte ha en myndighet som vill satsa stora pengar på ett fungerande återvändande och andra myndigheter som i så fall obstruerar det," sa Anders Ygeman till TT.

Klokt talat.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!