Replik Norrköpings katastrofala näringslivsranking har fått företagsrepresentanter att göra gemensam sak i en artikel publicerad i Folkbladet. De skriver att politisk samsyn skulle leda till ett bättre företagsklimat. Vi är tveksamma till denna slutsats.

Vår uppfattning är att det är viktigt med politisk samsyn då det gäller exempelvis försvarspolitik, utrikesfrågor och ekonomiska ramverk. Dessa områden är breda fållor som fångar in de flesta partiers uppfattningar. Men när det gäller den lokala näringslivspolitiken ser vi stora skillnader i grundläggande värderingar och den politiska agendan. Utifrån hur den ledande minoriteten, där S, C, L och KD ingår, agerat är det svårt förstå hur det skulle gynna det lokala näringslivet att vi gav stöd bara för att kunna uppvisa en politisk samsyn. Låt oss ta några exempel;

1/ Det kommunala bolaget Upplev har nyligen förflyttats in i kommunens förvaltning. Detta var vi emot. Istället för att kommunen konkurrerar med entreprenörer föreslog vi att bolagets uppdrag skulle ändras med syfte att driva besöksnäringsfrågor tillsammans med de företag som finns i branschen. Till detta sa S, C, L och KD nej.

2/ S, C, L och KD: s lokala inställning mot företag inom välfärden är fientlig. Dels har de fyra partierna ett flertal gånger avstyrkt ansökningar från friskolor med hänvisning till att det blir en konkurrenssituation gentemot kommunens skolor. De har också infört ett system inom äldreomsorgen som gör att kommunen själv tilldelas alla de äldre som inte gör ett aktivt val av hemtjänstutförare, istället för att fördela dessa på ett sätt där även privata utförare får samma förutsättningar.

3/ Nyligen föreslog V att kommunen skulle skärpa tillämpningen över krav på personalövergång vid upphandlingar. Detta förslag försvårar för att företag ska kunna delta i kommunens upphandlingar. S, C, L och KD tyckte förslaget var bra och biföll detta i kommunfullmäktige. Vi var emot förslaget.

Med utgångspunkt i ovanstående undrar vi varför det skulle vara gynnsamt för de lokala företagen om även vi ställde oss på samma sida som den ledande koalitionen? Eller uppmanar skribenterna S, C, L och KD att i större utsträckning driva mer företagsvänlig politik som den vi driver? Många av oss moderater är aktiva företagare och vi har förståelse för att företagare i allmänhet tror att politiska motsättningar är det som hindrar en kommuns utveckling. Men Norrköpings ranking, i en rad olika mätningar, är endast ett uttryck för en starkt vänstervriden kommunpolitik.