Kärnfråga för Socialdemokraterna

15 juni 2018 06:15

Häromdagen presenterade en arbetsgrupp inom det socialdemokratiska partiet rapporten "En ny social bostadspolitik." vid ett seminarium på ABF-huset i Stockholm. Jag var där och trängdes med mängder av folk från bygg- och bostadsbranschen. Gruppen tillsattes för drygt ett år sedan av partisekreteraren Lena Rådström Baastad. Enligt rapportens förord var gruppens syfte att åstadkomma ett rejält "debattinlägg" som skulle "knyta an till socialdemokratins djupare rötter, utmana aktuella problemställningar och ge bidrag till partiets kommande politikutveckling".

Arbetsgruppen har lyckats med sitt syfte. I vart fall när det gäller att knyta an till rötterna och att utmana aktuella problemställningar. Hur det går med viljan att "bidra till partiets kommande politikutveckling" avgörs av vad för slags socialdemokratiskt parti som vi har att göra med efter valet.

Arbetsgruppens medlemmar skriver "Om partiet har en vilja att åter gripa det politiska initiativet bör bostadsfrågan göras till en av partiets kärnfrågor." Känn på de orden: Om partiet har en vilja att åter gripa det politiska initiativet. Det är ord och inga visor.

Gruppen leds av Lennart Weiss, en socialdemokrat sedan barnsben som sedan flera år tillbaka arbetar som direktör på bygg- och fastighetsföretaget Veidekke. Weiss är en profilerad bostadsdebattör och utsågs häromåret i en omröstning till den som bygg- och bostadsbranschen helst vill se som bostadsminister i nästa regering. Han är ideolog, strateg och tekniker i en Göran Persson-liknande mix som är lika rar som välbehövlig inom dagens socialdemokrati. Arbetsgruppens medlemmar är även de välmeriterade och representerar också klassiska intressebärare inom S-politiken som till exempel Marie Linder i Hyresgästföreningen, Åsa Johansson i SABO, och riksdagsledamoten Johan Löfstrand i Civilutskottet.

Rapporten är den bästa socialdemokratiska skrift jag läst på år och dag. Det är en bedrift av arbetsgruppens medlemmar att ha kunnat samlas runt detta drygt 100-sidiga och självtänkande dokument. Jag hoppas verkligen att vi efter valrörelsestormarna ska ha ett S-parti med kraft och vilja att utveckla bostadsfrågan utifrån - som arbetsgruppen skriver - den "idéströmning mellan klassisk liberalism och socialism som definieras som socialdemokrati."

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!