Jobba hårdare för elens skull

28 september 2019 06:15

Att strejka för klimatet är faktiskt en helt bakvänd idé både för löntagare och för skolelever. Det som behöver göras för klimatet är tvärtom att arbeta mer och hårdare. Forska, uppfinna, läsa, plugga, skruva, skruva igen, läsa mer, konferera, diskutera, skruva, plugga, jobba, jobba, tänka och fundera.

Som tur är så finns det många som redan ägnar sig åt det där slitet som behövs för att ställa om det som behöver ställas om för att människans negativa påverkan på klimatet ska bli så skonsam som möjligt.

Ingenjörer är i detta sammanhang – likt så ofta - att likna vid Guds gåva till mänskligheten.

Östergötlands förra landshövding Elisabeth Nilsson – ”järnladyn” kallad efter sin långa tid inom stålindustrin och som chef på stålindustrins branschorganisation Jernkontoret – är ordförande för projektet ”Vägval för klimatet” som genomförs av IVA; Ingenjörsvetenskapsakademin.

Elisabeth Nilsson och IVA arbetar med en serie rapporter om vad som krävs för att Sverige ska nå alla sina klimatmål. Tidigare i veckan släpptes den fjärde rapporten som handlar om energisystemet och Sveriges mål om nollutsläpp av växthusgaser senast år 2045. De tidigare rapporterna från IVA har tagit upp industrin, handeln och samhället.

Den stora omställningen handlar om elektricitet. Behovet av el kommer att öka kraftigt. Jämfört med förbrukningen 2017 bedömer IVA att efterfrågan på el kommer att öka med ungefär 60 procent fram till år 2045.

Samtidigt beräknas dagens kärnkraftverk ha fasats ut efter 2040 och den nya elproduktionen som byggs består främst av vindkraft och solkraft. Vilket ökar behovet av så kallad ”reglerbar” elproduktion; det vill säga kraftkällor som kan slås av och på efter behov. Människan bestämmer ju som bekant inte över hur vindarna ska blåsa och hur mycket solen ska lysa.

IVA ser att stora investeringar behövs för att bygga nya kraftvärmeverk och för att förstärka elnäten så att all elektricitet kan göras tillgänglig på ett effektivt sätt.

I rapporten varnas för ”effektbrist”; det vill säga att elen inte ska räcka till vid vissa tidpunkter. Vissa användare kan komma att stängas av från elnätet. ”Men det vill ju ingen”, säger IVA: s projektledare Karin Byman i ett pressmeddelande.

Nä, det kanske ingen vill. Men att vilja räcker inte så långt. Det handlar om att kunna. Så strejka mindre och jobba mer. Plugga hårdare och skolka mindre. För elens och klimatets bästa.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!