Debatt Fredrik Lindström gör underhållande folkbildning av lyrik i SVT:s programserie, “Helt lyriskt”. Programledaren Lindström låter tv-tittarna följa ett intressant resonemang med artisterna om innehållet i dikterna, och hur den poetiska texten påverkar dem. I de avspända samtalen mellan Fredrik Lindström och låtskrivarna känns svåra existentiella frågor, meningen med livet och vad händer med oss efter döden, meningsfulla och naturliga. Programmen är dessutom folkbildande då dikterna analyseras, och kopplas till de döda poeternas liv och leverne. Programledaren menar att vi förstår saker och ting bättre om vi kan sätta ord på dem. En beskrivning av en känsla gör att vi förstår någonting som vi tidigare bara känt. Fredrik Lindström lyfter fram, Karin Boye, Hjalmar Gullberg, Nils Ferlin, Edith Södergran och övriga åtta poeter, vilka kan just konsten att sätta ord på en känsla. När artisterna sedan gör musik av de poetiska orden blir programserien helt lyrisk.