"Någon annan måste ta på sig rollen att vända matchen. För socialdemokratin är ju på väg rätt ner i källaren", säger V:s partisekreterare Aron Etzler till DN. 

DN: s reporter Hans Rosén ställer den kritiska frågan: "Varför går LO-arbetare som är missnöjda med S till SD istället för V?"

Svaren från V visar tydligt varför det inte kommer att fungera särskilt bra. Riksdagsledamoten Ida Gabrielsson arbetar med arbetartillväxtstrategin. Hon avfärdar att V skulle bli invandringsrestriktiva eftersom det skulle "bekräfta SD: s världsbild."  Hennes plan är att få "diskussionen att handla om annat” för att på så sätt stoppa "SD som i dag försöker organisera stöd för en högerpolitik”. 

V har två problem: 1. Det handlar inte om SD: s världsbild. Det Ida Gabrielsson inte vill "bekräfta" är i själva verket de stora arbetargruppernas världsbild. Invandringstveksamhet är ingen fluga. SOM-institutet i Göteborg visar i sina långa mätningar av våra attityder att mellan 60–53 procent av svenskarna i vart fall sedan 1990 svarar ja på frågan om det är ett "bra förslag att ta emot färre flyktingar?"

2. Den "högerpolitik" som SD försöker få stöd för är knappast rikemansorienterad av det slag som V älskar att angripa. SD: s höger är snarare av det där folkhemsnostalgiska slaget som många av S forna kärnväljare är rätt så förtjusta i.

I uppsatsen "Yrkesgruppers ideologiska polarisering 1998–2018" av Daniel Enström och Ulrika Andersson (SOM-undersökningen 2018) undersöks hur attityder till migration påverkar människors partival. Undersökningen genomförs i olika yrkesgrupper; bland annat "produktionsarbetare", "sociokulturella tjänstemän" och "chefer/administratörer."  Produktionsarbetare är klassiska kärnväljare i S. Från 1998 och tjugo år framåt invandringstveksamheten ökat från 60 och till 70 procent i den gruppen. Migrationskritiken visar sig ha haft mycket stor effekt på partivalet. Sannolikheten att rösta S har nästan halverats hos produktionsarbetarna. Det visar sig också att intresset för "högerekonomisk" politik har gått ner dramatiskt framförallt i gruppen ”chefer och administratörer.” Sådant som skattesänkningar och liberal invandringspolitik är iskallt i stora delar av valmanskåren. Det speciella med invandringsfrågan är dessutom att den bevisat har stor påverkan på människors partival.

Om V vill fortsätta att ”prata om annat” så får de därför nöja sig med att fortsätta agitera bland ”socialkulturella tjänstemän.” Det är i och för sig en stor grupp. Men fortsätter S på den inslagna vägen under lång tid så kommer konkurrensen att bli stenhård också om de sociokulturella tjänstemännens röster.