Sverige förstår inte utmaningen

12 augusti 2013 06:05

Regeringen har ett mål om ett Sverige utan klimatutsläpp år 2050.

För att beskriva hur målet ska nås har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en färdplan som regeringen nu ska ta ställning till.

Tyvärr bygger Naturvårdsverkets underlag på kryphål och orealistiska antaganden.

De länder som ingår i FN:s klimatkonvention har enats om att den globala medeltemperaturen inte får stiga mer än två grader. För att klara det måste utsläppen minska kraftigt för att senast 2050 vara nära noll globalt.

Men i Naturvårdsverkets underlag motsvarar nollutsläpp i själva verket bara en minskning från dagens 58 till cirka 25 miljoner ton koldioxid år 2050. Resten ska Sverige bland annat ”kompensera” genom att köpa utsläppsrätter.

Naturvårdsverkets underlag bygger också i enlighet med regeringens direktiv på nybyggd kärnkraft, trots dess kostnader och risker.

Nuvarande kärnreaktorer kommer behöva ersättas om vi ska ha kärnkraft 2050, vilket inte är ekonomiskt rimligt.

Att bygga klimatpolitik på kärnkraft är orealistiskt, och att underlagsrapporten inte har utrett ett alternativ med 100 procent förnybar energi är häpnadsväckande.

Med den underlagsrapport som nu ligger på regeringens bord är det uppenbart att Sverige inte har antagit eller ens förstått utmaningen. Istället riskerar regeringen att äventyra både vårt globala klimat och Sveriges ekonomi.

Att vänta för länge med omställningen innebär att vi riskerar svåra ekonomiska och sociala konsekvenser.

Vi efterfrågar en ambitiös politik för verkliga nollutsläpp och 100 procent förnybar energi, i linje med vetenskapen och med hänsyn till Sveriges ansvar och stora potential som föregångsland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Svante Axelsson Generalsekreterare på Naturskyddsföreningen Håkan Wirtén Generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF Annika Jacobsson Chef för Greenpeace i Sverige