Jag blir minst sagt förvånad

18 januari 2013 06:00

Svar till Hanna Wagenius och Karin Fälldin (17/1)

Centerpartiet är ett grönt, socialliberalt, decentralistiskt parti.

Vi vill ge alla likvärdiga förutsättningar oberoende av vem du är. Om du bor i storstad, i förortens miljonprogramområde, i småstad eller på landsbygden ska du få likvärdiga villkor. Om du är invandrare, funktionshindrad och oberoende av social bakgrund ska du ges likvärdiga möjligheter att förverkliga dina drömmar. Men det är du som individ som har frihet och ansvar för att utifrån detta skapa din framtid. Såväl som enskild individ som i samverkan med andra.

Vi tror att de flesta beslut fattas bäst om de sker så decentralistiskt som möjligt. Exempelvis ska staten via skatteutjämningssystemet garantera likvärdighet i hela landet, men sedan ska man på lokal nivå besluta om hur man bäst löser sina uppgifter och hur man vill prioritera. Vi tror att många av de uppgifter och detaljregleringar som såväl EU som staten idag lägger sig i, med fördel skulle kunna sköttas bättre och mer obyråkratiskt lokalt. Jordbrukssektorn som idag drabbas av såväl detaljregleringar som byråkratiskt krångel är kanske det mest tydliga exemplet på ett område som skulle gynnas av detta.

Att som idégruppen föreslå att lagstiftningen skulle föras över på regionerna känner vi dock inte som rimligt. Att återgå till en Östgötalag och en Västgötalag är enligt vår uppfattning att gå minst 700 bakåt. Vi tror istället på ett sammanhållet Sverige med en kraftfull decentralisering och avbyråkratisering. Med ökad frihet och egenmakt för människor.

När CUF genom Hanna Wagenius och Karin Fälldin försöker framställa detta som en försämring för bönderna blir jag minst sagt förvånad. Jag kan inte hitta något belägg för detta påstående i vårt utkast till yttrande över idéprogrammet och inte heller i deras debattartikel. Jag kan endast uppfatta detta som ett försök att smutskasta östgötacentern och slippa att själva försvara en del av de i media mest kritiserade förslagen.

För den läsare som själv vill sätta sig in i vårt förslag till idéprogram är det bara att gå in på östgötacenterns hemsida, så kan var och en tycka till om programmet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gösta GustavssonDistriktsordförande för östgötacentern