Anställningsstopp är olagligt!

17 januari 2013 12:46

Lars Stjernqvist säger i media att det råder anställningsstopp i Norrköpings kommun. Detta sprids hela tiden internt till undersköterskor, vårdbiträden och till de som drabbas, vikarierna i kommunen. Det skapar en oro då informationen är mycket otydlig. Hur ska detta genomdrivas och kommer det innebära lagbrott mot Lagen om anställningsskydd, LAS?

Enligt LAS så ska vikarier som arbetat ett år ha företrädesrätt till vikariat och när vikarien har arbetat två år ska anställning konverteras till en tillsvidareanställning i Norrköpings kommun. Då blir det konstigt om man hävdar anställningsstopp. För ska det råda anställningsstopp kommer kommunen att bryta mot LAS. Därför ställer jag mig mycket frågande till Lars Carlsson, direktör för Vård och omsorgskontoret och Lars Stjernqvist uttalande om anställningsstopp. Norrköpings kommun ska följa arbetsrätten vid alla tillfällen, varje dag och året om.

Redan idag har Norrköpings kommun problem att följa lagstiftningen och konverteringen till tillsvidareanställningar. Jag vet för jag har själv råkat ut för det, förhandlat ärenden mot kommunen och träffar regelbundet vikarier som berättar om sina upplevelser. Vikarier slutas ringas in när de närmar sig en tillsvidareanställning och det kan bara ses som ett lagbrott. Detta beteende från enhetschefer och personalkontoret måste upphöra omedelbart och det är nu upp till Vård och omsorgsnämnden att reda ut vilken fot man ska stå på, det arbetsrättsliga eller lagförbrytarbenet vid "anställningsstoppet".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!