Wijkman vill åt folks sparpengar

Anders Wijkmans olustiga personangrepp är bara följden av den omfattande panik som just nu råder i det klimat- och miljöindustriella komplex där Wijkman och andra katastrofprofeter har sin utkomst.

28 juli 2011 03:00

Anders Wijkman tar starka ord i sin mun (Folkbladet 27 juli) när han kritiserar människor som riskerar att få sin livsmiljö förstörd av storskalig vindkraft.

Klimatförnekare, hetsare, katastrof, desinformation är uttryck som Wijkman använder. Det är naturligtvis frestande att haka på den typen av retorik. Men jag tror jag avstår av flera skäl.

Replik
Låt oss i stället tala om vad vi vet. Vi vet att svensk elproduktion är koldioxidfri och att vindkraften inte på minsta sätt bidrar till minskade koldioxidutsläpp eller bidrar till att minska fossilberoendet.

Vi vet också att vindindustrin, det vill säga Anders Wijkmans uppdragsgivare, är så djupt beroende av subventioner och i en sådan omfattning att de summor som figurerar i Saab-krisens spår framstår som rena kaffepengar. Subventionerna till, och kraven från, vindindustrin ökar dessutom år från år.

Inte ens detta räcker emellertid. Ena dagen nås vi av nyheten att ägandet i O2 Vindkompaniet totalt omstruktureras och att finansiärerna tar hand om tillgångarna.

Därefter ser vi en landsomfattande aggressiv kampanj för att sälja vindandelar och vindkraftverk.

Nyligen hörde vi också i Dagens Industri att vindbolaget Morphic/Dynawind börjar montera ned sin verksamhet och att finanschefen tar över ledningen även där samtidigt som vindbolaget Arise Windpower tappat 20 procent av sitt aktievärde sedan introduktionen.

Kom vi sanningen nära, när vi pekade på svårigheter att få lönsamhet i vindkraftsverksamheten? De starka reaktioner vi fått från O2 och Anders Wijkman tyder på detta.

O2:s förklaring, att ommöbleringen sker för att de olika parterna skall göra vad de är bäst på i fortsättningen och för att O2:s börsintroduktion misslyckades, klingar ihåligt. Varför tar finansiärerna hand om bolagets tillgångar? När blev finansiärer bäst på att driva företag?

Det är i denna kontext som Anders Wijkman, Linda Magnusson och Pär Holmgren vill lura in intet ont anande människor för att med sina sparpengar finansiera en omfattande förlustverksamhet.

Wijkman påstår slutligen att vi skulle sprida rykten och utnyttja olika hetsande uttryck vilket naturligtvis är fullständigt verklighetsfrämmande.

Anders Wijkmans olustiga personangrepp är bara följden av den omfattande panik som just nu råder i det klimat- och miljöindustriella komplex där Wijkman och andra katastrofprofeter har sin utkomst.

Man bör faktiskt påminna om att Anders Wijkman själv har ekonomiska intressen i vindkraften. Sanningen håller på att komma ikapp verkar det som.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!