Inget sjabbel för Löfven

25 maj 2016 06:00

Om en vecka ( 1 juni) börjar det nya innehållet i Lagen om mottagande av asylsökande -LMA - att gälla. Vuxna asylsökanden som fått avslag i sista instans kommer då att bli av med sina bidrag. De som bor på anläggningsboenden kommer att bli av med sitt boende. Lagändringen har stötts, blötts och beretts så det står härliga till under drygt ett halvår. Mycket skrik för lite ull skulle man kunna säga. Enligt Migrationsverket rör det sig om 4900 personer - varav cirka 1900 bor på anläggningsboenden - som direkt här och nu påverkas av den nya lagstiftningen. Kort sagt är det väldigt få personer som berörs.

Läs gärna: Systemskifte för migration.

Allvarligare är att mycket fortfarande förefaller att vara oklart. Migrationsverket har ett "fråga-svar" dokument om LMA på sin sida. Enligt Migrationsverket är svaret att "Det behöver klargöras av regeringen" på de vitala frågorna "Vad händer när en person förlorar rätten till boende men finns kvar i landet?" och "Hur går en avhysning från Migrationsverkets boenden till?"

Läs gärna: Regeringen bör vara tydlig om papperslösa.

Om Migrationsverkets recension av regeringen är sann så är risken uppenbar att det inte händer något alls den 1 juni. Vilket vore mycket illa. Det viktigaste syftet med lagskärpningarna är nämligen att utåt omvärlden visa att Sverige nu med kraft och bredd återinför den reglerade invandringspolitiken. Att så verkligen sker är regeringens ödesfråga. Chansen för en snöboll att klara sig vid nästa bilbrand i en förort är större än regeringens omvalschanser om invandringspolitiken återigen sjabblas bort.

Undantagen i lagskärpningarna är redan flera och stora. Att ovanpå detta lägga oklarheter och passivitet vid genomförandet har inte regeringen Löfven råd med.

Läs gärna: De vänder ryggen åt väst.

Migrationsverket pekar även på ett annat problem. I Kammarrätten i Sundsvall pågår sedan snart ett år prövning av Förvaltningsrättens beslut att Vännäs kommun ska betala socialbidrag till en person som lagstridigt befinner sig i Sverige. (mål nr 1593-15). Det skulle alltså kunna bli så att en person som blir av med bidraget från staten nästa dag får socialbidrag av en kommun och kan fortsätta leva som "papperslös" i Sverige. Det här behöver justitieminister Morgan Johansson få stopp på. Det är ett socialpolitiskt och förnuftsmässigt moras att bevilja andra förmåner än akutvård som inte kan anstå åt människor som olagligen uppehåller sig i landet.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!