Hög tid att skriva färdplan

30 augusti 2019 10:00

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal med ett långsiktigt mål om att de globala utsläppen ska ner till noll under andra halvan av detta århundrade. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu behöver alla, länder, kommuner, företag och enskilda personer, arbeta med att genomföra avtalet.

Arbetet med att genomföra åtagandet i Parisavtalet behöver drivas på alla tänkbara fronter med så många verktyg som möjligt. Ett sådant verktyg är att göra en koldioxidbudget för kommunens verksamheter.

Järfälla kommun har som första svenska kommun tillsammans med Naturvårdsverket låtit ta fram ett underlag för att få kunskap om hur kommunen genom att göra en koldioxidbudget ska kunna uppfylla sin del av Parisavtalet. Den huvudsakliga rekommendationen i rapporten är att Sverige och kommunerna behöver sikta mot 15 procent utsläppsminskningar per år för att vi ska ha en chans att nå målet.

Genom att göra en koldioxidbudget för Norrköpings kommun skapar vi kunskap om vilket utrymme som finns för utsläpp av koldioxid och hur våra verksamheter kan bidra till minskade utsläpp. En koldioxidbudget kan, precis som en ekonomisk budget, hjälpa Norrköpings kommun att hålla sig inom ramarna för att kunna uppfylla sin del av Parisavtalet.

Norrköpings kommun är sedan några år medlem i föreningen Fossilfritt Sverige. I den föreningen är en mängd kommuner, regioner och företag och näringslivssektorer med.

Flera av näringslivets stora aktörer har skrivit färdplaner för hur de planerar att bli fossilfria, och nu följer den ena efter den andra kommunen och regionen efter.

I Växjö, Örebro, Uppsala, Helsingborg och Göteborg har man tagit fram färdplaner, underlag och rapporter som visar tydligt vad som måste göras, och hur man tänker gå till väga för att kommunen ska bli fossilfri. De har skrivit enligt modellen ”Fossilfritt XX – vad krävs”.

I Norrköping har vi sagt att vi ska vara fossilfria 2030, men hur man tänkt bli fossilfri finns ingen plan för.

Därför vill vi att Norrköpings kommun snarast utarbetar en färdplan och skriver en handlingsplan för hur kommunen ska bli fossilfri, men för att kunna skriva en färdplan behöver vi först göra en koldioxidbudget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mia Sköld (MP)

Ämnen du kan följa