Helt rätt att strejka nu

16 september 2019 10:00

Vi har ungdomar som har insett för länge sedan att klimatkrisen måste prioriteras över allt annat. Vi har barn och unga som sitter utanför vårt parlament istället för att gå i skolan för att de vet att det inte kommer finnas en skola att gå i om vi inte gör något nu. Medans allt detta händer har vi människor som gör inget, människor som sitter och väntar på att andra ska göra jobbet. Under tiden skriver LO att man inte tänker använda strejk eftersom man inte använder det “för påtryckningar i olika politiska frågor”.

Den 27 september har Greta Thunberg och Fridays for Future uppmanat svenska fackföreningar att utlysa strejk för klimatet (Arbetet, 25/7-19). LO har sagt “nej”. LO anser alltså att klimatkrisen inte är tillräckligt brådskande för att utlysa strejk. Vi har 600 miljoner människor som kommer behöva fly från sina hem på grund av ökade havsnivåer, skogar som brinner och vi har inte mycket mer än ett decennium på oss att se till att vi inte går över 1,5 grader i uppvärmning av vår jord, men nej, strejka ska vi inte.

När jag gick med i SSU så växte min kärlek för arbetarrörelsen, tanken på att det finns organisationer och föreningar som hjälper alla att få en röst, en rörelse som står för jämlikhet och solidaritet. Du börjar i Unga Örnar, sedan SSU, ABF för studier och vidare till facken och partipolitiken. Problemet är att desto längre tid som går, desto argare blir jag på arbetarrörelsen. Jag vet vad arbetarrörelsen skulle kunna vara, en rörelse åt var och en efter behov, men vad jag ser är något helt annat.

Jag gick med i SSU för det var sossarnas ungdomsförbund, men även LO:s. Min bild av historien är att vi bildades för tillfällen som detta, när LO agerar på (vad vi tycker är) ett felaktigt sätt, ett klantigt sätt, så ska vi säga ifrån. Så nu är det dags att göra det. Att utlysa strejk för att rädda 600 miljoner från att behöva fly sina hem är inte politik, det är solidaritet, det är för att varje människa, varje arbetare över hela världen ska få fortsätta arbeta och leva anständigt. Så till LO vill jag bara säga en sak: våga ta ställning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrick Bannon Ordförande SSU Norrköping