Helt fel kurs för Sverige

17 maj 2017 06:15

Det ena hänger nödvändigtvis inte ihop med det andra när det kommer till lagar och paragrafer. Att tolka regler för arbetskraftsinvandring är en sak. Att tolka regler asylinvandring är en annan sak. Migrationsverket kommer ändock ut i en väldigt dålig och märklig dager när hanterandet av dessa två områden jämförs och vägs samman. Vilket de oundvikligen görs i det offentliga rummet.

Å ena sidan ett migrationsverk som fattar beslut om att alla syrier och alla som uppger att de är under 18 års ålder ges permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Vilket har inneburit att den rekordstora befolkningsökningen i Sverige under senare år till mer än hälften består av mycket lågutbildade människor från Mellanöstern med tämligen mycket små möjligheter att på medellång sikt försörja sig själva. Och vars pensions- och försäkringsskydd – även med stora skattefinansierade subventioner – kommer att vara lågt och bräckligt. Och vars asylskäl i många fall inte har prövats individuellt.

Mer att läsa: Nästa regering ytterst oklar.

Å andra sidan ett och samma migrationsverk som – enligt bland andra Stockholms Handelskammare och organisationen Centrum för rättvisa – övernitiskt ser till att driva rättssaker för att ”utvisa arbetskraftsinvandrare som försörjer sig själva och bidrar till tillväxt och utveckling men som utvisas ur Sverige på svaga och i vissa fall direkt felaktiga grunder.”

Migrationsdomstolen beslutade på tisdagen att utvisa Tayyab Shabab - en pakistansk medborgare och medarbetare på it-konsultbolaget Dynamo i Stockholm - på grund av en temporär försäkringsmiss av hans tidigare arbetsgivare. Tayyab Shababs fall har uppmärksammats av många aktörer. Centrum för rättvisa har drivit hans sak i domstol. Socialförsäkringsutskottet i riksdagen har tagit upp saken och begärt regel- lagförändringar. Migrationsminister Morgan Johansson har sagt att ”reglerna måste ändras.” Ändå rullar Migrationsverket bara på i sin iver att utvisa kompetens ut ur Sverige.

Enligt Dagens Industri har antalet utvisningsärenden som Migrationsverket driver mot IT-konsultföretag fördubblats mellan 2015 och 2016. Exempelvis har 15 specialister på svenska Spotify hotats av utvisning för att musiktjänstföretaget gjort misstag när det gäller specialisternas tjänstepension eller sjukförsäkring. Fel som arbetsgivaren har rättat till. Den här negativa inställningen till människor som vill arbeta är helt fel kurs för Sverige.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!