Håll andan Stefan Löfven

23 februari 2016 06:00

De senaste sju dagarna har det kommit sammanlagt 638 asylsökande personer till Sverige. Varav 33 var ensamkommande ungdomar. Håller sig invandringen ungefär på dessa nivåer under några år så kan Sverige vara på väg tillbaka till den sunda och reglerade invandringspolitik som rådde före 2005; det år som inledde en decennielång era av mycket hög invandring.

Sverige behöver verkligen det andrum som statsminister Stefan Löfven nu tycks ha skapat. Andrummet behövs framförallt för att ge kraft och utrymme åt integrationen att verka i samhället. Det kommer att ta lång tid innan ens mottagningssystemet har rehabiliterats. Enligt Migrationsverket behövs det till sommaren drygt 20 000 nya platser bara för att ersätta de sängar som staten har hyrt på semesteranläggningar av olika slag. När semestersäsongen drar igång behövs sovplatserna i turism- och besöksbranscherna.

Polisen har samtidigt stora svårigheter med att verkställa de avvisningar av de tusentals människor som fått avslag på sina asylansökningar men som inte lämnar vare sig landet eller asylboendet.

Läs gärna: Svartvitt om invandring.

De båda myndigheterna Polisen och Migrationsverket är svårt ansatta och märkta av det hårda slitet under flera år med sin kulmen under hösten förra året. Att Polisen och Migrationsverket fungerar på sätt som underbygger en reglerad invandringspolitik är helt centralt. När regeringen nu sitter med facit i hand och kan utvärdera myndigheternas uppträdande under krismånaderna finns säkert flera anledningar för regeringen att förtydliga och förbättra sina instruktioner och regleringsbrev.

Som sagt. Att rehabilitera mottagningssystemet kommer att ta sin ansenliga tid. Integrationen av alla de människor som redan kommit - och som vill och får stanna i Sverige - är ett betydligt större och mer svåröverskådligt drama med oerhört många olika komponenter.

Per T Ohlsson visade på många av de där komponenterna i sin krönika i Sydsvenskan i söndags: "En 28-årig akademiker från Bagdad kan slussas in på arbetsmarknaden med hjälp av snabb examensvalidering och intensiv svenskundervisning. Men vilka chanser har en 58-årig grönsaksförsäljare från Aleppo med en utbildning som motsvarar tre års grundskola?"

Sverige behöver verkligen det Löfvenska andrummet.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!