Ganska avspänt om vinster

21 mars 2017 06:15

De allra flesta människor har ett ganska avspänt förhållande till sådant som friskolor och vinster. Avspändheten framkommer i en större opinionsundersökning som Ipsos gjort i ämnet på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Folk tycker lite si och tycker lite så precis så där som de allra flesta av oss förhåller oss till många av samtidens frågor.

De mer eller mindre fradgetuggande ytterkanterna i politiken har således en mycket svag förankring ute i de breda medborgargrupperna. Vilket i och för sig ett barn kan begripa. Det är bara att kolla på förhållanden på marken. De kvalitetsdrivna utbildningskoncernerna – och även väldigt många små utbildningsföretag - växer stadigt i elevantal och i resultat.

Ipsos undersökning ger möjlighet för de som svarar att inta ett antal ståndpunkter i näraliggande frågor. När respondenterna ”tvingas” välja mellan sina uppfattningar så landar endast 12 procent i uppfattningen ”Förbjud friskolor att dela ut vinst till skolans ägare, oavsett kvaliteten på deras verksamhet” medan 67 procent väljer attityden: ”Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas”.

De som argumenterar som hårdast ute på ytterkanterna ägnar sig gärna åt så kallade ”alternativa sanningar.” Vänstern är nog värst. De sprider svepande lögner om utdelningar, om skattetrixande och om köpta betyg. En del av dem tror säkert på snömoset de trumpetar ut. De som står nära S har dock ofta en politisk agenda där de har fått för sig att det ska gynna S att låta som femprocentspartiet V.

Mer att läsa: Tryggast vinner nästa val

Högerns blinda fläck är att inte se de faktiska problem som finns. Att köparen av välfärdstjänster ensidigt bestämmer priset innebär att vinsterna av företagens produktivitet enbart tillfaller företaget. Ur ett samhällsperspektiv är detta förhållningssätt dåligt och kostsamt. Någon form av vinstdelning mellan företaget och det allmänna borde kunna genomföras.

Mer att läsa: Dags för nya allianser

Allvarligast i Ipsos mätning är att den negativa bilden av skolan är så dominant. 90 procent anser att utvecklingen går åt fel håll. De tre mest populära förbättringsåtgärderna är enligt Ipsos undersökning att elever kan få extra stöd, att det är bättre ordning i klassrummet och att det behövs fler kompetenta lärare.

Se där tre frågor att bry sig om för den som både vill ha fler väljare och bättre skolresultat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!