Förstärk EU med Allan!

14 maj 2019 09:15

Sveriges suveränitet och territorium är värt att försvara. Trots den oerhört professionella Försvarsmakt vi har så är det inte tillräckligt, den övriga försvarsförmågan måste utvecklas. De enorma påfrestningar som en stat och befolkningen utsätts för vid ett väpnat angrepp liknar inget annat, något som vi svenskar har varit förskonade från under många år. För att kunna försvara vår frihet så krävs en stark försvarsförmåga. Men det är sällan tillräckligt, man behöver samarbeta med andra, inte minst ett litet land som Sverige. EU behövs, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Med en förändrad omvärld så vore ett minskat samarbete förödande, vi måste utöka vårt samarbete. Allan Widman, känd liberal, har i många år stått upp för den svenska försvarsförmågan. Att vi behöver behålla Allan Widman i den svenska politiken är för mig en självklarhet, men jag anser också att han behövs i EU-politiken. Rösta på Allan Widman i valet till EU-parlamentet för att möjliggöra ett starkare europeiskt säkerhetssamarbete.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Westöö (L)