Företagande ska löna sig

8 december 2016 14:00

Nyligen överlämnades utredningen om de så kallade 3:12-reglerna som rör beskattning av företag, ofta mindre företag och inte sällan familjeföretag. Om utredningens förslag blir skarp politik kommer den att slå hårt mot företagsamhet och jobb.

Sveriges jobbmotor är små och medelstora företag. Där skapas fyra av fem nya jobb. En förutsättning för att de ska kunna fortsätta att vara en jobbmotor är att de har rimliga och förutsägbara villkor för att bedriva sin verksamhet. Utredningen om 3:12-reglerna som nyligen överlämnades till regeringen försämrar på många sätt för dessa företag.

Alliansregeringen tillsatte utredningen om skatten på fåmansbolag. Syftet var att underlätta ägarskiften. I dessa delar har utredningen presenterat viktiga förslag som bör genomföras. Men när den nuvarande regeringen kom till makten förändrades direktiven väsentligt med enda syftet att höja skatten. Detta har nu resulterat i förslag på skattehöjningar om närmare fem miljarder kronor, något som kommer att drabba företag och jobb i Sverige hårt. Det är fel väg att gå.

De föreslagna skattehöjningarna kommer drabba jobben och står i skarp strid med regeringens mål om att ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Detta är också något som flera av utredningens egna experter har uttryckt oro för. Förslagen riskerar leda till bland annat minskat arbetsutbud och minskat företagande. På sikt riskerar en sådan politik också de offentliga finanserna.

Att tro att höjningar av skatten alltid innebär långvarigt ökade skatteintäkter är att blunda för hur skatter faktiskt påverkar människors och företags vilja att ta risker, investera och att utvecklas. En djupare analys av sådana konsekvenser saknas i utredningen.

Detta är tyvärr inte första gången som regeringen slarvar med skattelagstiftningen. Generellt sett präglas regeringens skatteförslag av bristande beredningsarbete och direkt svaga konsekvensanalyser. Det är allvarligt. Regeringen bör ta detta i beaktande i det fortsatta arbetet med att ta fram en proposition för beskattningen av fåmansbolag.

Sveriges företag är ovärderliga för att trygga framtida jobb och välfärd. I Moderaternas plan för ett starkare Sverige spelar villkoren för företagen en avgörande roll. Det måste löna sig att arbeta och driva företag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Malmer Stenergard (M) Skattepolitisk talesperson Jörgen Warborn (M) Ordförande i företagarrådet Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot Östergötland