Fler ska bli mensaktivister

Flickors och kvinnors kroppar blir utsatta för ett sorts krig på flera fronter.

7 juni 2019 10:00

Flickor och kvinnor världen över får lära sig skämmas över sina underliv. I många länder sker könsstympning på flickor för att de inte ska växa upp och bli kvinnor som känner sexuell lust och för att det finns en syn på våra kroppar som “syndiga” och “smutsiga.”

Detta skadar kvinnors möjligheter till fullvärdiga och lyckliga liv.

När vi får vår mens slutar väldigt många flickor världen över att gå till skolan för att det inte finns tillgång till mensskydd, vatten och toaletter och för att tabun styr över samhällets attityder kring mens.

Även i Sverige lever vi med skam över vår naturliga cykel.

Vi smyger med våra mensskydd till toaletten och mensprodukter marknadsförs på ett sätt som ska få oss att tro att vi är “ofräscha” vid mens.

Jag har noterat att väldigt många missar hur direkt avgörande det är för flickors och kvinnors rättigheter att vi diskuterar mensfrågor.

Flickors och kvinnors kroppar blir utsatta för ett sorts krig på flera fronter rörande mens, sexualitet och abort.

Våra underliv blir ett blodigt slagfält för både människors åsikter, normer och hårda lagar som styr vår rätt till fullvärdiga liv. Därför är feminismen en kamp för aborträtt, sexualitet och även för mensfrågor, för att vi vill återta rätten till och känna stoltheten över våra kroppar. Mensblodet blir en symbol för flickors och kvinnors rätt till våra kroppar men även vår rätt till självständiga och fria liv.

Jag föreslår därför att vi:

Sprider kunskap om mens både nationellt och internationellt.

Erbjuder kostnadsfria mensskydd.

Ser till att fler vill bli mensaktivister och kämpa för flickors och kvinnors rätt till sina kroppar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP) Sammankallande Jämställdhets- och mångfaldskommittén