Firma Strandhäll och Begler

9 december 2016 06:15

Försäkringskassan har sedan förra året regeringens uppdrag att få ner antalet skattebetalda sjukpenningdagar från dagens cirka 10, 3 dagar och ner till 9 dagar senast om fyra år. Vilket är en lika modest som rimlig målsättning. I de prognoser som Försäkringskassan lämnat in till regeringen räknas med ökande kostnader för assistansersättning, sjukpenning och för föräldraförsäkring och barnbidrag. Prognosen landar på 230 miljarder kronor år 2020.

Försäkringskassan betonar att underlaget för prognosen är skakigt. Många osäkra faktorer - inte minst vad den historiskt snabba befolkningsökningen kommer att betyda för utgiftssidan i myndigheten - ligger och guppar i prognosmaterialet.

Försäkringskassans redovisade strategi för att pressa sjukpenningdagarna nedåt är att initialt försöka minska inflödet i försäkringen vilket ökar möjligheterna för att sänka antalet sjukpenningdagar per försäkrad person. Under det första året har myndigheten framförallt arbetat med att ifrågasätta graden av arbetsförmågenedsättning hos de sjukskrivna. Det kan vara så att arbetet redan så sakta börjar bära frukt. Enligt Försäkringskassan har ökningen av antalet sjukpenningdagar stannat av.

Mer att läsa: Byt kurs medan tiden finns.

De regionala skillnaderna är dock fortfarande mycket stora. I Västernorrlands län var ingångsvärdet 13, 3 sjukpenningdagar medan till exempel Östergötland gick in med 8, 6 dagar per försäkrad. I dessa stora skillnader avspeglar sig naturligtvis en rad olika företeelser som inte har med snuva eller benbrott att göra. Vilket inte är så konstigt. Generösa försäkringssystem med sömniga grindvakter hotas alltid av över- och felutnyttjande.

Försäkringskassans insatser skapar självfallet irritation och överbelastade suckar ute i den sjukskrivande primärvården och hos många sjukskrivna. Vilket är ofrånkomligt. I vårt välfärdssystem som framförallt betalas med höga skatter på arbete kan inte betalda dagar för att inte arbeta tillåtas bli vad de blir. Då går det åt pipsvängen.

Mer att läsa: Tala klarspråk om skolan.

Så regeringen med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i spetsen och Försäkringskassan får streta på. Och bortse från pinsamma slaskangrepp från den stora S-tidningens ledarsida vars analys är att "Regeringen väljer att jaga de sjuka. (--) Kanske är kassans ledning för lojal. Folk blir ju inte friskare för att man tar ifrån dem pengarna."

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!