Fel att rösta om lärare

Kunskapsresultaten i den svenska skolan stiger, visar den internationella Pisa-undersökningen. Det är ett glädjande trendbrott efter decennier av sjunkande resultat.

12 augusti 2017 14:00

För oss liberaler börjar allt med skolan. Det är här våra barn rustas för framtiden och det är i skolan som klassresor tar fart. Pisa-resultaten visar att skolresultat går att förändra med rätt reformer.

Alliansregeringen genomförde den största reformagendan för svensk skola sedan folkskolans införande på 1800-talet, genom att fokusera på kunskapsreformer och på lärarna. Vi införde ny läroplan, nytt betygssystem, betyg från årskurs 6, nationella prov i årskurs 3, ny lärarutbildning och lärarlyft. De elever som nu skrev Pisa-provet var de första eleverna som gick igenom Alliansens skola. Det har varit kontroversiellt, men vi är övertygade om att ökat fokus på kunskap bidrar till att elever presterar bättre.

Nya reformer krävs för att kunskapstrenden ska fortsätta uppåt. Betyg behöver ges tidigare för att fånga upp de elever som har det svårt och för att ge mer utmaningar till dem som behöver det. Liberalerna vill också ha en tioårig skola, det är få länder i världen där vi börjar skolan så sent som i Sverige.

Vi ser med oro på att regeringen vill ge elever majoritet i skolstyrelser, så att de kan rösta ner sina lärare. Detta är inte vad svensk skola behöver. Istället ska lärarna stärkas i sin yrkesroll, genom fler karriärtjänster, rätt till vidareutbildning och en förbättrad lärarutbildning.

En annan utmaning som är känd sedan länge är att elevens bakgrund spelar roll för skolresultaten. Det är oroväckande. Vi vet att Sverige tagit emot många flyktinginvandrare och särskilda åtgärder behöver sättas in för att de ska kunna förbättra sina resultat. Det handlar om att prioritera svenska, att förlänga skolplikten, halvera sommarlovet och se till att det blir fler förstelärare i utanförskapsområden.

Liberalerna har höga ambitioner för den svenska skolan, inom ett decennium ska Sverige ligga i tio i topp i Pisa. Det kräver fortsatta liberala kunskapsreformer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Björklund partiledare Liberalerna Ola J Hedin Liberalerna Norrköping