Fattigdom ska inte uppmuntras

19 december 2018 05:15

Vellinge kommun i Skåne har av Högsta förvaltningsdomstolen beviljats tillstånd att i sin lokala ordningsstadga införa förbud mot "passiv pengainsamling" (tiggeri) på vissa utpekade platser i kommunen. Det var verkligen på tiden att någon rättsinstans satte ned foten. Stora delar av det offentliga Sverige har under alldeles för många år gått helt i baklås i tiggerifrågan. Kunskaperna från tidigare generationer socialpolitiker och välfärdsreformatorer kastades på sophögen till förmån för en SD-rädd jaså-jaha-liberalism. Två av välfärdsstatens mest klassiska och formativa byggelement är att med lika kraft dels uppmuntra allas värdiga möjligheter till utbildning/arbete/bostad och dels motarbeta utbredningen av slum, tiggeri och okunskap.

Under lång tid har det politiska mantrat istället varit att "Fattigdom inte kan förbjudas och därför kan inte tiggeri förbjudas."

Därmed har i praktiken både utökat tiggeri och fortsatt fattigdom uppmuntrats. Det utbredda tiggeriet runtom i Sverige har dessutom säkerligen bidragit till en ökad negativ inställning till invandring och främlingar hos allmänheten. För snart 3, 5 år sedan konstaterade jag här på ledarsidan att: "Det som händer här är således att de enda som framstår som kritiska mot tiggeriets misär och sanitära olägenheter i städerna är Sverigedemokraterna medan Socialdemokraterna tycks försvara tiggeriet. (--) Hur hamnade S därute där man hamnat? Den naturliga positionen borde ju vara att gå till storms mot tiggeri och alla andra former av exploaterande låglönearbeten och förslummade bostadsförhållanden. Men det har liksom gått troll i hela invandringsfrågan för S. Karriären tycks vara mer beroende av att tjoa "rasism" nu och då istället för att ta sig an verkliga och samhällsförändrande problem som det utbredda och ökande tiggeriet onekligen är ett exempel på."

Nu har Vellinge fått sin dom. Den kommer att bli betydelsefull. Tiggeri kommer aldrig att kunna förbjudas helt. Människor är människor och världen ser ut som den gör. Men vi ska inte vänja oss vid tiggeri. Tiggeri ska inte uppmuntras och tiggeri kan begränsas och tiggeri kan stoppas vid vissa platser.

Det är bra.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!