Fantasier om invandring

10 april 2019 05:15

Torbjörn Hållö är LO-ekonom och en knivskarpt kritisk analytiker inom vad vi i bred mening kan kalla för befolkningsfrågan. LO-ekonomens folk- och opinionsbildande verksamhet är framförallt inriktad mot den för välstånd och välfärd så vitala triangeln arbete-pension-invandring. Torbjörn Hållö gör en god väktargärning för sina medlemmars räkning. Det är människor i stora och breda LO-grupper som får ta några av de största smällarna när politiken missköts på områden som påverkar den materiella och sociala tryggheten i samhället.

Mer att läsa: Den konservative kunde varit jag.

En som nyligen – och alls inte utan fog – har fått känna av Torbjörn Hållös granskning är den förre statsministern Fredrik Reinfeldt.

I en rapport till den statliga delegationen för senior arbetskraft – ”Att arbeta till 75 – en bra början” – hävdar Reinfeldt - utöver att uppmuntra till arbete högt upp i åldrarna - bland annat att det är nödvändigt med en ”återgång till en liberal och öppen migrationspolitik” för att stärka värdet i pensionssystemet. Enligt Fredrik Reinfeldt skulle en mer omfattande invandring öka andelen innevånare som försörjer sig genom arbete (och betalar in skatter och pensionsavgifter) relativt den snabbt växande andelen av äldre pensionstagare i samhället.

Mer att läsa: Svenska massproblem behöver utmanas.

Torbjörn Hållö sågar den tidigare statsministerns rapport: ”Reinfeldts påståenden om att en liberal migrationspolitik skulle kunna rädda pensionerna är fria fantasier utan stöd i fakta.” Hållö anser dessutom att rapporten ger ”inblick i en politisk klass som är lika faktaresistent som de SD-väljare som de så intensivt föraktar.” (Inlägg på twitter)

Hårda ord. Men Hållö har på fötterna. Invandring kan motiveras på många sätt. Men inte som ett rimligt sätt att lösa demografiska obalanser. Detta därför att – hör och häpna – även invandrare blir äldre! När Nordiska Rådet (2016) räknade på saken så skulle det mellan åren 2020 och 2080 behövas mellan 350 – och 700 000 invandrare per år enbart för att hålla dagens åldersobalanser under perioden.

Pensionsmyndigheten (2017) har å sin sida visat vad invandring redan på dagens nivåer betyder för pensionerna under de kommande decennierna. Lågt arbetskraftsdeltagande, låga löner och högt bidragsberoende är inte något som boostar pensionssystemet.

LO: s medlemmar har kort sagt anledning att vara glada för att den ihärdige och stryktålige Torbjörn Hållö tar strid mot flum och misskötsel när det kommer till arbete, pensioner och invandring.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!