Extremismens dragningskraft

14 mars 2019 05:15

Annegret Kramp-Karrenbauer är partiledare för CDU, Tysklands dominerande regeringsparti. När Angela Merkel lämnar förbundskanslerposten så är tanken att AKK - som hon kallas i Tyskland - ska ersätta Merkel även i det uppdraget. Det är nog ingen dålig tanke.

I söndags 10 mars publicerade tidningen Welt am Sonntag en text där AKK bjöd på en tilltalande programförklaring i Europapolitiken. (Texten finns på ett flertal språk på cdu.de) Hennes anslag är på svenska "Gör Europa rätt" och kan läsas som ett slags replik på den franske presidentens utspel "Europa är i fara" i bland annat DN 5 mars.

Emanuel Macrons mission inför valet till EU-parlamentet 26 maj är att varna för allt som hotar EU i form av nationalism och extremism. Överstatligheten flödar i hans text. Macron vill bland annat ha en "Konferens för Europa" som för alla medlemsstaters räkning ska "framlägga alla förändringar som är nödvändiga för vårt politiska projekt."

Visst är AKK och Macron överens om viktiga saker som till exempel bättre försvar av den yttre gränsen och ett europeiskt säkerhetsråd där Storbritannien ska inbjudas. I grundfrågan om vad EU egentligen är för något så är det däremot stor skillnad på deras attityder.

Mer att läsa: Liberal med franska nerver.

Annegret Kramp-Karrenbauer är övertydlig med att det är nationalstaterna som bär på den demokratiska legitimiteten i EU. Hon tar ansats i att acceptansen för EU aldrig har varit så hög som nu hos medborgarna ute i medlemsstaterna. Därför avråder hon bestämt från att bedriva en valrörelse på temat "ja eller nej till Europa" i strid med "populister." Hon intar en bestämd men respektfull attityd gentemot medlemsstaterna i Central- och Östeuropa: "Kärnvärden gäller lika för alla men vi har alla våra historier och bakgrunder". Varje land ska göra sitt för helheten men tvång och kvoter är inget för henne.

Mer att läsa: Hon ligger nära problemen.

Hon känns kort sagt väldigt svensk i sina uppfattningar om samarbetet i EU. Socialdemokraterna i Sverige borde politiskt ligga i AKK: s närhet kan jag tycka. Fokus på sakfrågor där EU är en bra arena. Säkerhet, handel/teknik/industri,nya samarbeten med Afrika men även sådant som försvar av västliga värderingar och livsstilar.

S tycks dock sporras mer av Macron än av Tyskland. Extremismen förefaller ha en stor dragningskraft på partiet. Huvudbudskapet är "Ta matchen mot högerextremismen - rösta i EU-valet!" S Det är inte bra.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!