Ett sant miljöparti

20 februari 2017 14:00

När kommunstyrelsen sammanträdde förra måndagen hade styrelsen bland annat att ta ställning till kommunens svar på remissen En svensk flygskatt. I det förslag till beslut som sedvanligt skickats ut innan sammanträdet fanns ett yttrande undertecknat av Lars Stjernkvist (s) där kommunen med full kraft ställde sig bakom förlaget om att införa en flygskatt.

När tiden för sammanträdet kom närmare skickades ett nytt förslag till yttrande ut, vilket inte är helt ovanligt. Det som dock var anmärkningsvärt att detta nya förslag, skrivet av Norrköpings Airport och som inte helt oväntat gick helt emot förslaget om flygskatt. På frågan om vilken åsikt som var kommunens började den styrande majoriteten att slingra sig i ett krystat resonemang att frågan var så stor att kommunen nog inte kunde yttra sig alls och helst borde avstå.

Det var tydligt att Lars Stjernkvist inte hade stöd hos sina koalitionspartner och även om Reidar Svedahl (L) inte direkt yrkade på att kommunen skulle svara enligt flygplatsens förslag så var han tydlig med att han, med den tondövhet för miljöfrågor som är så utmärkande för hans parti, stod helt bakom detta. Miljöpartiet yrkade givetvis på att kommunen skulle yttra sig och att det var Lars Stjernkvists förslag som skulle vara kommunens svar. Kommunstyrelsens majoritet vågade dock inte gå vidare med detta och beslutet blev att kommunen inte yttrade sig.

Kommunstyrelsen hade faktiskt helt rätt i att frågan om flygskatt har en dignitet som är större än Norrköpings kommun, den är en faktiskt en global angelägenhet. Det är summan av alla våra åtgärder, stora som små, för att minska utsläppen av växthusgaser som avgör om vi ska hejda en världsomfattande förändring av förutsättningarna för liv på planeten Jorden. Att sossarna fegade ur när denna fråga ställdes på sin spets visar än en gång hur viktigt det är med ett sant miljöparti i svensk politik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bengt Cete (MP)