Ett bolag som står sig starkt

16 september 2019 05:15

På vårkanten i år presenterade föreningen Medieakademin sin traditionella Förtroendebarometer där svenskarnas förtroende för institutioner av olika slag mäts och jämförs med varandra. Det statliga Systembolaget vann stort. 78 procent av oss i Sverige har stort eller mycket stort förtroende för affären som säljer alkohol. Bara fyra procent har lågt förtroende för Bolaget.

Förtroendemätningen från i mars 2019 dök upp i mina tankar när Moderaterna luftade förslag inifrån partiet om att Systembolaget bör ha öppet även på söndagar. Debatten som följt på förslaget har varit smått - förlåt uttrycket - sinnessjuk. Från vänsterkantens tassemarker blåses till storms mot förslaget med ordalag om kapitalism och girighet och social nonchalans mot vanligt folk som har det svårt med drickat. Från den lilla frihetshöger som fortfarande finns kvar trumpetas himlastormande om de ofriheter och det statliga förtryck som nu kan upphöra om Systemet öppnar på söndagar.

Sakligt sett finns knappt några belägg för att söndagsöppet på "Gröna skylten" skulle sätta några djupare spår i folkhälsan. Alkoholkonsumtionen går stadigt nedåt i Sverige. Enligt föreningen Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har konsumtionen minskat med sju procent under de senaste tio åren.

Det är ingen plötslig nykterhetschock som drabbat folkhemmet. Demografin styr det mesta. Sveriges befolkning har ökat dramatiskt fort. Andelen unga och äldre och andelen människor med sina kulturella rötter mycket långt bort från vodkabältet ökar vilket givetvis späder ut konsumtionen när den fördelas per individ.

Enligt forskarna på CAN så ändras också gradvis alkoholvanorna. Vi som dricker, dricker oftare men mindre. Totalminskningen sker under en period då alkoholutbudet och tillgängligheten har ökat dramatiskt; även på söndagar. Vi är således inte ett folk som måste dricka bara för att möjligheten finns. Totalkonsumtionen av alkohol är emellertid inte så intressant. Det är individer med riskbruk som borde stå i centrum och som borde ges hjälp och stöd och råd och handledning utan några moralistiska pekpinnar.

Alkohol är inte vilken vara som helst. Det vill till att vara försiktig. För mig får Bolaget gärna fortsätta att vara stängt på söndagar. Alla nationella egenheter behöver inte kastas överbord. Framförallt vill jag gärna ha kvar Systembolaget. Om förtroendet för Bolaget skulle öka med söndagsöppet så tycker jag därför att något sådant bör övervägas. Men som amerikanarna säger: Det som fungerar väl behöver inte lagas.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!