En tisdag för verkligheten

10 september 2019 05:15

Idag börjar riksdagsåret 2019/2020. Det är ett viktigt år som sträcker ut sig framför de 349 ledamöterna. Den stora och allt annat överskuggande uppgiften för partipolitikerna är att göra sig förtjänta av ett större medborgerligt förtroende. Mindre fluffluff och mer konkret och handfast åtgärdspolitik bör vara vad som gäller.

Ett särskilt ansvar för förtroendet ligger på minoritetsregeringens och det nya regeringsblockets axlar. Det rådande avtalet mellan de fyra partierna S, MP, C och L ska givetvis respekteras. Som alltid i riktig politik gäller dock att förverkligandet av avtalade saker och ting är knutna till förbehåll som "när ekonomin så tillåter" och/eller till när "vitala samhällsintressen inte talar emot" ett genomförande av de politiska punkterna.

Statsminister Stefan Löfven har nu ett bra tillfälle att stärka regeringens plats i samhället. Denna tisdag kommer nämligen av allt att döma att bjuda på några nya statsråd. Dels ska en ny utrikesminister presenteras. Utnämningen av en ny chef på Utrikesdepartementet kommer enligt vad som sägs att leda till en vakans på en annan plats i statsrådskretsen. Ytterligare ommöbleringar skulle heller inte förvåna.

Stefan Löfven behöver förstärka sitt lag med fler personer som av egen kraft kan alstra förtroende genom att utstråla verklighetsförankring och genomförandeförmåga.

Många av dagens statsråd är helt anonyma och profillösa. Visst är regeringen enligt konstitutionen ett kollektiv när det gäller beslutsfattandet; så är det och så ska det vara. Det finns emellertid inget som förbjuder en regeringsmedlem att delta i den samhällspolitiska debatten innan regeringen måste/vill/kan samla ihop sig till ett avgörande.

Det är till exempel ytterst märkligt att det i den socialdemokratiska statsrådsfloran inte finns någon som på allvar problematiserar den fortsatt mycket höga invandringen till Sverige. Oron som finns ute i de välfärdsansvariga kommunerna och i de gråsossiga väljarleden borde speglas av personer på den högsta nivån. Medan den migrationspolitiska kommittén arbetar står diskussionsfönstret extra öppet även för statsråd. Lägg fluffluffet åt sidan och våga tänk högt och konkret.

Kanske bjuder denna tisdag på nyheter som på sikt kan öka på regeringens förtroendekapital?

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!