Debatt I sin insändare i Folkbladet 23/10 påstår Sture Åström från Klimatsans att det finns klara tecken att klimatet börjar bli kallare.

Vilka dessa tecken skulle vara uppges inte förutom hänvisning till "solforskare". Fakta är att jordens medeltemperatur, särskilt under dom senaste decennierna, stigit i alarmerande takt. Detta kan bekräftas av mätstationer vitt spridda över världen och är också i linje med vad seriösa klimatforskare förutspått. 

 

Uppgiften att hösten enligt SMHI skulle vara den tidigaste på 40 år är helt irrelevant i detta sammanhang. Med samma metodik kan man säkert hitta någon mätstation där den metereologiska hösten börjat ovanligt sent. Att hösten sen varit ovanligt varm på våra breddgrader är ju heller inget bevis för klimatförändringar, även om det följer mönstret för den globala uppvärmningen.