En snyggare demokrati

9 april 2019 05:15

I söndags kväll var jag på valvaka i Falun. Resultatet i kommunvalet 9 september 2018 hade upphävts av politikerna (!) i Valprövningsnämnden vilka i oenighet beslutat att valet måste göras om. Genom slarv av något slag kom 126 förtidsröster in till Valnämnden i Falun några timmar efter det att valurnorna öppnats och sammanräkningen av rösterna startat. Enligt vallagen är det inte tillåtet att lägga till röster efter det att rösträkningen inletts. Valnämnden i Falun och Länsstyrelsen i Dalarna rekommenderade att resultatet i kommunvalet skulle upphävas och att Länsstyrelsen skulle ges uppdraget att räkna och föra in de 126 rösterna i valdatan för att Valmyndigheten sedan skulle kunna upprätta ett nytt valresultat. I Sverige är det dock politiker som har sista ordet; även om val där de beslutande politikernas partier har mycket att vinna och förlora i form av höga poster, arvoden och partistöd.

Jag vill inte ens antydningsvis påskina misstankar om illa hanterade intressekonflikter hos de politiker i Valprövningsnämnden som beslutade om ett omval i Falun. Problemet är att alls sådana misstankar är möjliga att föra fram på faktiska och sakliga grunder. I själva Falufallet utvecklade det sig dessutom så att centerpartiets ledamot i Valprövningsnämnden hade en annan uppfattning än nämndens majoritet. C-ledamoten ville inte ha något omval. Pikant nog så är det just Centerpartiet som efter kommunvalet i september förra året har uppdraget som Kommunstyrelsens ordförande och som således har mest att riskera vid ett omval.

Mer att läsa: Omstritt omval. SOM-institutets bokserie 55.

Det vore betydligt snyggare för den parlamentariska demokratin om grundlagen ändrades så att det slutliga beslutet om valfrågor av det här slaget läggs över på en statlig myndighet utan partipolitiska kopplingar.

Det positiva med omvalet var möjligheten att gå på en trevlig valvaka med flera partier och en stor allmänhet på plats. De båda lokaltidningarna Dalarnas Tidningar och Dalademokraten var förträffliga värdar för evenemanget och de politiska redaktörerna Göran Greider och Gabriel Ehrling Perers bjöd på god underhållning.

En tredjedel av väljarna från valet i september valde soffan i omvalet i april. De knappa 60 procent som gick till valurnorna röstade dock på ungefär samma sätt som tidigare; små förändringar på marginalen lär inte kasta om styret i Falun.

Fördelen med omvalet är därför - kan man säga - att väljarna med ett 150 procentigt valdeltagande har vidimerat de styrande politikerna i kommunen. Men som sagt. Omvalet borde ha beslutats av andra än partipolitiker.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!