En skola för dig som du är

27 juli 2015 16:22

Det krävdes en ung doktorand från London School of Economics i samarbete med Institutet för Näringslivsforskning för att få upp några beforskade siffror om sambanden mellan asylinvandring och Pisaresultat på bordet. Gabriel Heller Sahlgren skriver i sin rapport "Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa" som kom igår att "29 procent av den genomsnittliga resultatförsämringen mellan 2000 och 2012 mekaniskt förklaras av förändrad elevsammansättning." (Rapporten på 15 sidor går att hämta på ifn.se)

Forskningsutbildade lär granska Heller Sahlgrens siffror och sambandsbedömningar. För en lekman som mig med lång erfarenhet och insyn i skolvärlden ter det sig dock som självklart att den internationellt sett mycket höga asylinvandringen till Sverige har påverkan på skolresultaten. Det vore helt sensationellt om det förhöll sig på något annat sätt. Inte därför att människor som kommer från andra länder skulle vara mindre begåvade. Utan därför att undervisningen i svenska skolor så gott som alltid bedrivs på svenska vilket är ett språk som en växande andel av skoleleverna inte behärskar. Utan därför att många asylflyktingbarn ramlar in i svensk skolgång först i 10-12-årsåldern. Utan därför att en betydande andel av asylflyktingbarnen kommer från mycket lågutbildade familjer. Tacka tusan för att resultaten faller!

Att asyl- och anhöriginvandringen har accelererat under 2000-talet syns tydligt i Heller Sahlgrens siffror: "43 procent av den genomsnittliga resultatförsämringen mellan 2009 och 2012 – 62 procent i naturvetenskap, 45 procent i läsförståelse och 29 procent i matematik – försvinner när man kontrollerar för förändringar i andelen (elever) med svensk härkomst."

Sverige är ett stort invandringsland. Jag hoppas att Gabriel Heller Sahlgrens rapport ska bidra till att vi också blir ett stort invandringsland. Ska det bli på det viset så krävs det att vi lämnar det hittillsvarande ängsliga förnekandet av invandringens problem och påverkan på bland annat skolväsendet.

En skola för alla är vackert. Risken är dock uppenbar - vilket Heller Sahlgrens rapport indikerar - att många individer försvinner i "alla". Och då rasar kunskapsresultaten. Nu behövs en skola som utan skygglappar ser mig som jag är. Nu behövs en skola för dig.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!