En orgie av ansvarslöshet

22 oktober 2015 16:58

Miljönämnden i Malmö har nu återigen fattat beslut om att tiggarnas läger på en privatägd tomt ska utrymmas och rivas. Det är ett klokt beslut i sak. Och ett helt nödvändigt politiskt beslut. De juridiska turerna i fallet har hittills varit en orgie i ansvarslöshet och världsfrånvändhet. Malmö kommun har i praktiken övergivits av staten. Malmö har sedan i april månad i år försökt att få lägret stängt. Polisen har inte hjälpt till. Kronofogden har vänt ryggen åt kommunen. Domstolarna har sagt nej till kommunen.

Miljönämnden i Malmö använder sig av ett kryphål i lagen. Fastighetsägaren har i lagakraftvunna beslut ålagts att städa tomten. Ägaren ska dessutom se till så att ingen bor på tomten. Då ägaren inte klarar av att genomföra besluten - eftersom Kronofogden vägrar att bistå i ärendet - så träder Miljönämnden i ägarens ställe.

I lägret bor ett 150-tal personer i vad som beskrivs som totalt elände och misär. Sydsvenskan skriver: "Det sanitära läget på tomten är akut, slår miljöförvaltningen fast. Vatten saknas, sopbergen växer och det finns stora mängder avföring som kan sprida smitta." Enligt uppgift från polisen är alla svenskregistrerade bilar inne på lägret belagda med körförbud. Brandrisken är mycket stor eftersom det finns gasflaskor på tomten samtidigt som det eldas i husvagnar och i tält. Kort sagt så har det etablerats ett klassiskt slumkvarter mitt inne i det moderna välfärdslandet Sveriges tredje största stad.

En expert på Boverket bedömde nyligen att den trångboddhet och boendestandard som gäller för många nyanlända och asylsökande går att jämföra med hur de flesta svenskar hade det för 100 år sedan. För att hitta några jämförelsepunkter mellan svensk standard och slumlägret på Industrigatan i Malmö så får vi sannolikt backa en bra bit in i medeltiden.

De boende har nu fram till söndag eftermiddag på sig att lämna lägret. Därefter går kommunen med understöd av polis in och sanerar den ockuperade tomten.

Alla kommuner bör följa Malmö i spåren. Fri rörlighet är bra. Tiggeri är kanske inte så mycket att göra åt. Vid slumläger bör däremot Sverige dra en bestämd gräns. Allt annat vore politiskt förödande dumheter.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!