En ny treenighet för ekologin

9 september 2019 10:00

Svenska kyrkan förlorar för varje år fler och fler medlemmar. En satsning på ekologi kan locka fler till kyrkan och rädda världen, men samtidigt också vara räddningen för kyrkan. Det är dagens sanning, på det sättet kan man “slå två flugor i en smäll”.

När jag deltog i en naturpromenad nyligen blev det en manifestation för att vi ska vara rädda om Guds skapelse. En dag värd att minnas, helt enkelt ett minne för livet.

Folkbildningen har betytt mycket för många medborgare i Sverige och för samhällets utveckling. Folkbildningen har även en framtida roll - inte minst när det gäller klimatfrågor och ekologi. Här kan och ska Svenska kyrkan vara en av aktörerna. Och naturligtvis kan samverkan ske med studieförbund och folkhögskolor.

Jag fick träffa två kyrkliga företrädare på promenaden. Sören Dalevi folkbildaren och biskopen i Karlstad Stift och folkbildningsvännen Anders Arborelius, biskop och kardinal i Katolska kyrkan.

Jag passade på att överlämna Svenska Naturskyddsföreningens bok om ekologi till dessa herrar och slog ett slag för ekologi i kyrkan. Jag har nu förhoppningen att tre aktörer: Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Naturskyddsföreningen kan bilda en treenighet för att ha fokus på ekologi.

Carl von Linné var det på sin tid som tog upp begreppet ekologi. Han räknas idag av många som världens mest kända svensk. I framtiden kan det bli Greta som är det - om det nu inte blir Arborelius som blir påve och får första platsen. Hur som helst krävs samarbete och goda krafter för att rädda Världen.

Det är nästan en miljard människor som idag inte får rent vatten varje dag på jorden. Det är en utmaning för alla som vill värna om Guds skapelse: att se till att så många som mjöligt får rent vatten varje dag. Det är både en lokal och global fråga.

Utan vatten blir det inget dop. Och utan vatten blir det inget liv. Värna om vattnet! Alla behövs även du. Kom med i arbetet! Varför inte genom Svenska kyrkan eller Katolska kyrkan? Nu räddar vi världen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Mannefred Folkbildare/fristående samhällsdebattör