En mer vuxen socialdemokrati

7 juni 2018 06:15

Ylva Johansson, Ulrika Messing och Ann-Sofie Hermansson är en trio S-politiker som envetet och skickligt stått upp i den interna snålblåsten. Ylva Johansson som ansvarigt statsråd för arbetsmarknaden, Ulrica Messing som ordförande i det kommunala hamnbolaget i Göteborg och Ann-Sofie Hermansson som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg visar på olika sätt och utifrån sina olika positioner att socialdemokratin ännu är vuxen nog att hitta fram till sina bästa stämningars längtan.

Vilket i det här fallet betyder att ta ansvar för näringsliv, tillväxt, handel och för arbetsmarknaden riktiga problem.

Arbetsmarknadsmodellen i Sverige bygger på att den arbetsgivare som skriver på ett kollektivavtal med det lokala facket därmed också köper sig fri från strejker och andra störningar under den tid och om de förhållanden som kollektivavtalet reglerar. Det är en bra ordning som gynnat Sverige och svenskarna sedan 80 år tillbaka.

Under det revolutionsromantiska 1970-talet bröt sig hamnarbetare ut ur Transportarbetarfacket och LO och bildade Hamnarbetarförbundet. Förbundet leds och styrs från Göteborg där man under flera års tid ställt till med elände och fördyrande besvär för Göteborgs hamn; Skandinaviens största hamn. Arbetsgivarna har kollektivavtal med Transportfacket. Men har ändå inte fått den arbetsfred de betalat för. Hamnarbetarförbundet struntar nämligen i avtal som de själva inte tecknar. Frågan har dragits i långbänk.

I början av året meddelade Ylva Johansson att hon kunde tänka sig att lagstifta om inskränkningar av strejkrätten. En utredning tillsattes. Upprörda fackliga röster och det vänsterromantiska etablissemanget protesterade. Statsrådet stod dock pall. På Sveriges framsida gjorde Ulrika Messing och Ann-Sofie Hermansson vad de kunde för att peka på de stora ekonomiska samhällsvärden som stod på spel när hamnen inte kunde garantera kunderna säkra logistiklösningar.

Parterna på arbetsmarknaden insåg allvaret och enades häromdagen om ett förslag som innebär att det inte kommer att vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Ylva Johansson tog direkt förslaget som sitt. Det finns en politisk majoritet för förslaget. Efter en snabbremiss kan riksdagen fatta beslut redan i höst. Så agerar ett vuxet parti.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa