En helt onödig energi

19 april 2016 13:05

Oväntade hälsoproblem noteras omkring vindkraftverk. Man klagar på stress, huvudvärk och sömnsvårigheter. Många djur reagerar tydligare. Jyllandsposten beskriver 2015-01-06 hur Kaj Bank Olesen sett hur hans minkar blivit vettskrämda och börjat bita varandra. Hundratals valpar har blivit vanskapta, något som aldrig hänt förr.

Problemet är ”infraljud”, buller med så låg frekvens att vi inte hör det, lägre än 20 Hertz, svängningar per sekund. Normala instrument för mätning av buller registrerar inte så låga frekvenser. Speciella, sällsynta, instrument behövs. Myndigheterna har därför inte känt till styrkan i detta buller.

Infraljud är olika vanligt ljud. Det sprids längre. Elefanter kommunicerar med varandra på flera kilometers avstånd med infraljud. Våglängderna är så långa att de kan skapa resonans inomhus. En byggnad fungerar som en fiollåda. Ljudtrycket mångfaldigas.

I Bayern gäller ett minsta avstånd mellan vindkraftverk och bostäder om tio gånger den största höjden. Då de vanligen når 200 meter, blir avståndet 2 kilometer. Det kan vara otillräckligt.

Hälsoproblemen är högst reella. Vanliga bullermätningar är helt otillräckliga.

Eftersom det inte blåser ibland, måste vi ha vanliga kraftverk i reserv för vindkraftverk. Vindkraftverken är alltså onödiga. Dessutom påverkar de inte klimatet. Verkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat mätas. Vindkraftbranschen är dödsdömd, eftersom den inte klarar sig utan subventioner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!