En förlust att leva med

21 december 2018 06:15

De fyra gruppledarna för den styrande Kvartetten i Norrköping har klarat av sin första budgetdebatt i sin andra mandatperiod. Allt gick vägen för kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist och hans vapendragare. Oppositionen – också den bestående av fyra partier – vann i och för sig budgetmötets sista votering med siffrorna 43–41. Den förlusten kan nog Kvartetten leva med. Omröstningen gällde ett förslag om utgiftstak. Givet det parlamentariska läget finns det risk för oheliga och kostnadsdrivande allianser mellan oppositionens partier V, SD, M och MP. Lusten att driva igenom populära beslut utan att ta ansvar för finansieringen kan ta överhanden hos de som annars försmäktar i oppositionsbänkarna.

Ett utgiftstak innebär att ett kostnadsdrivande beslut faller om det inte senast på nästkommande möte i fullmäktige kan presenteras en trovärdig finansiering. Oppositionspartierna motsatte sig detta samfällt. Deras huvudargument var att de aldrigaldrigaldrig skulle kunna tänka sig att driva igenom ofinansierade beslut. Kvartetten har därmed en hållhake som heter duga på V, MP, M och SD.

En styrka för Kvartetten är gruppledarnas enskilda kompetenser som tillsammans bildar ett starkt lag. Eva-Britt Sjöberg (KD) och Karin Jonsson (C) är pålästa, sakliga och verklighetsnära företrädare för sina ansvarsområden. Karin Jonsson har en hel del av klassiska centerpartisters rävar bakom öronen och Eva-Britt Sjöberg har en hel del av klassiska kristdemokraters präktighet och moral. Vilket stärker dem båda och vilket stärker Kvartetten.

Reidar Svedahl (L) är en starkt händelsedriven person med rastlöst många erfarenheter och insikter om näringsliv och företagande. Han passar inte in i några kända politiska mallar. Vilket vållar en del problem. Hans förmåga att prestigelöst vända blad och gå vidare är dock minst lika stor som Kungens. Så länge han orkar, vill och tycker det är kul så är han därför en tillgång för Kvartetten.

Lars Stjernkvist (S) är en av Sveriges mest erfarna och positivt igenkända politiker. Det märks att han trivs tillsammans med de övriga i Kvartetten. Det bådar gott. Året som väntar kan bli tufft. Ekonomin väntas vika nedåt. Rikets styre väntas bli problematiskt. Ett stabilt styre i Norrköping kommer att ha stor betydelse här i trakten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson

Ämnen du kan följa