Elementär kunskap nog för Ekström?

8 juni 2019 06:15

Peter Fredriksson är generaldirektör på Skolverket. Enligt Peter Fredriksson (DN Debatt 3/6) är 31 000 av de undervisande lärare som just nu är i aktion i grund- och gymnasieskolan obehöriga. Vilket betyder att drygt var femte lärare är obehörig. I förskolan är det ändå värre. Knappt 40 procent av de anställda har förskollärarexamen.

Så ser det ut. Verkligheten beter sig i strid med Skollagen. I sådana lägen – då kartan avviker från terrängen – så är det terrängen som får gälla. Vad ska man annars göra i det korta perspektivet? Generaldirektören för Skolverket lanserar nu – med utbildningsminister Anna Ekströms goda minne – ett slags nöd- och-stöd-utbildningar för de obehöriga lärarna.

De båda lärarfacken rasar mot Fredriksson och Ekström. (DN Debatt 3/6) Facken ser i förlängningen hur hela legitimationspolitiken riskerar att skjutas i sank när lärare utan adekvat utbildning och utan legitimerad behörighet att sätta betyg nu åter ser ut normaliseras i den svenska skolan.

Det är lätt att ha förståelse för lärarfackens irritation. Skolverket och Utbildningsdepartementet verkar inte ha särskilt högt ställda förväntningar. Enligt Peter Fredriksson är målsättningen att de obehöriga lärarna och förskollärarna ska ha "elementär kunskap när de ställer sig i klassrum och i förskolor."

Det går utför skulle man kunna säga. 2010 var regeringens målsättning att endast "legitimerade lärare ska bedriva undervisning. Läraren ska ha behörighet i både ämne, årskurs och skolform." (Aftonbladet 18/10 2010) Nu är målet att lärarna i vart fall ska ha "elementär kunskap."

Polisen är en annan personalkrisande samhällsvital offentlig verksamhet. Efter mycket om och men förefaller nu polisutbildningarna äntligen ha nått upp till anständiga volymer igen. Ansvariga statsråd och polischefer har under flera år slitit med polisutbildningsproblemen och frågan har varit i toppen av den politiska slag- och bråkordningen. Märkligt nog är det helt tyst om lärarutbildningskrisen. Även för en lekman är det uppenbart att det behövs stora reformer för att få upp volymer och kvalitet. Utbildningsminister Anna Ekström borde pressas av oppositionen, av media och av sina egna höga ambitioner. Men ingen säger ett pip. Trots att vi vet att desto färre bra lärare vi har ute i skolorna desto fler modiga poliser med skottsäkra västar behöver vi ute i förorterna så är det ingen som säger ett pip.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!