Edlings Obalanser

15 november 2014 17:39

Jan Edling har en särpräglad förmåga att såväl bena ut som att problematisera arbetsmarknadens siffror och samband. I sin senaste skrift ”Strukturomvandling och social integrering” som presenteras på onsdag visar Jan Edling upp det han kallar för ”Obalansen”; de människor som oavsett om de registreras som sjuka eller arbetslösa står mycket långt bort från arbetslivet.

Jan Edling har vigt en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt utredningar och analyser av hur arbetsmarknader fungerar. Edling har arbetat på statliga verk och myndigheter, haft en lång karriär på LO och arbetar nu i den egna verksamheten Flexicurity. I den nu aktuella skriften visar Edling att antalet långtidssjuka och förtidspensionerade människor har minskat med cirka 235 000 personer mellan åren 2007-2014. Under samma period ökade antalet människor som är öppet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program med ungefär 150 000 personer. Utöver detta är ett stort antal människor sysselsatta i olika former av anställningsstöd och subventionerade anställningar. Edling har tre pedagogiska finesser med Obalansen. För det första är det nedslående budskapet att allt fler blir kvar allt längre i Obalansen. Andelen som varit borta från allt vad arbete heter under mer än tre år växer stadigt. För det andra sätter Edling fingret på att det inte är särskilt verksamt att skyffla Obalansens människor från sjukskrivning och till arbetslöshet. Därmed inte sagt att skyfflandet åt andra hållet är mer effektivt. För det tredje visar Edling vilka det är som ingår i Obalansen. Den snabbaste ökningen står de ”funktionsnedsatta” för. Under åren 2007-2014 har antalet arbetslösa som Arbetsförmedlingen sorterat in i någon av sina diagnoser ökat med 130 procent. Den kanske allra största utmaningen utgörs av de som inte ens kvalar in i Edlings Obalans; de som står helt utanför arbetskraften och som heller inte studerar. 37 procent av svenskarna som är födda utanför Europa finns i detta utanförskap. Ungefär en tredjedel av alla utrikes födda kvinnor är utanför arbetskraften. I de 15 mest utsatta förorterna är det drygt 45 procent av alla 20-64-åringar som inte arbetar eller studerar.

Edlings Obalans visar svart på vitt vad den nya regeringen snabbt behöver ta tag i om löften om arbetslöshetsnivåer och om ordning och reda i välfärden ska kunna infrias.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!