Detta är extra viktigt

7 juni 2019 09:15

Mellan 2010 och 2016 minskade utsläppen från svenska lastbilar kontinuerligt, men både 2017 och 2018 ökade utsläppen. Orsaken till utsläppsökningen är att flera åkerier gått tillbaka från biodrivmedel till fossil diesel.

Fungerande transporter är nödvändiga, men utsläppen behöver minska snabbt. För att lyckas måste användningen av biodrivmedel öka, och en mycket viktig roll spelar de höginblandade drivmedel som till största del består av förnybart innehåll.

Politikerna i det nyvalda EU-parlamentet har stora möjligheter att fatta beslut som gör att utsläppen från den tunga trafiken kan minska. Vi ser tre åtgärder som extra viktiga.

1. Det finns stor potential att öka produktionen av grödebaserade drivmedel i Europa utan att konkurrera med livsmedelsproduktionen. Bara i Sverige odlade vi för 100 år sedan 50 procent mer åkermark än i dag.

2. Sverige har i dag rätt att ge rena och höginblandade biodrivmedel skattelättnader tack vare ett undantag från EU:s regler. Men det gäller bara till och med 2020, vad som händer därefter är oklart. Avskrivningstiden för en ny, klimatsmart lastbil är cirka åtta år, så för att öka investeringsviljan behöver branschen förutsägbara regler från EU till åtminstone 2030.

3. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda om höginblandade biodrivmedel som ED95 bör omfattas av reduktionsplikten. Höginblandning behövs för att nå målet om helt förnybara transporter, men dessa bränslen skulle i dagsläget få det svårt på marknaden om de inkluderas i reduktionsplikten.

Vi uppmanar de EU-parlamentariker som nu tar plats i Bryssel att berätta hur de kommer arbeta för att de här tre åtgärderna genomförs. Det skulle bidra till att utsläppen från lastbilar minskar och att Sverige får en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Nordgren biodrivmedelsexpert SEKAB