Det handlar om kontrollen

26 juli 2019 05:15

Migrationsforskaren Joakim Ruist gav strax före sommaren ut boken "Global migration - orsaker och konsekvenser" på SNS förlag. I boken för Ruist många intressanta och kunskapsspäckade resonemang om olika delar och aspekter av det invandringspolitiska fältet. I en mycket tankeväckande jämförelse mellan USA å ena sidan och Sverige/Västeuropa å den andra sidan visar Joakim Ruist på det fåfänga i den murbyggarstrategi som är förhärskande i både USA och Västeuropa.

USA försöker bygga murar mot människor som vill in i USA för att arbeta. Västeuropa försöker bygga murar mot folk som vill in i de mest utvecklade välfärdsstaterna för att söka asyl med därtill påföljande välfärdsförmåner. "När det finns tillräckligt starka incitament att migrera verkar det nästan inte finnas någon mur som är tillräckligt hög för att kunna stoppa migrationen", skriver Joakim Ruist. Trots att migranterna tvingas att "riskera livet i Arizonas öken eller på Medelhavet" så finns det ett starkt tryck på att försöka ta sig över murarna och hindren.

Incitamenten för att migrera till USA bygger på den dåliga kontrollen av arbetsmarknaden. Det är storskaligt möjligt att arbeta illegalt för löner som är "betydligt högre än vad många tjänar i exempelvis Mexiko". För Västeuropas och Sveriges del är det mest betydelsefulla incitamentet asylrätten, skriver Ruist. Den som lyckas ta sig in i ett land och styrka sina skäl för att få stanna har det "så mycket mer attraktivt än de villkor som miljontals flyktingar lever under i exempelvis Libanon och Turkiet", skriver Joakim Ruist.

Han visar i ett flertal exempel på hur starka institutioner i Sverige och Västeuropa trots migrationstrycket har lyckats behålla kontrollen över arbetsmarknaden med följden att det faktiska löneläget inte alls tryckts nedåt på de sätt som skett i USA. Joakim Ruist nämnde särskilt den svenska modellen för arbetskraftsinvandring.

Nyligen gav Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik ett konkret exempel på de svenska framgångarna när det gäller arbetskraftsinvandring. (DN Debatt 29/6) Bättre lagar och smidig samverkan har ökat och underlättat den legala arbetsinvandringen i allmänhet och spetskompetensinvandringen i synnerhet, konstaterade Ribbenvik.

Budskapet från Ruist och Ribbenvik är hoppfullt. Valet står inte mellan öppenhet/migration eller murar/isolering. Valet står mellan att ha kontroll eller att inte ha kontroll över incitamenten för migration.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!