Det finns hjälp att ställa om

9 maj 2019 09:15

Arbetsmarknaden förändras snabbt tack vare teknikutveckling, globalisering och ökade kompetenskrav. Även omständigheter som konjunkturen, befolkningsutvecklingen och flyktingvågen hösten 2015 påverkar arbetsmarknaden.

Förra året sades 61 personer i Östergötlands välfärdssektor upp på grund av arbetsbrist. En majoritet arbetade på boenden för ensamkommande flyktingbarn, så kallade HVB-hem. Östergötland är inte ensamma om detta – många kommuner krymper den här verksamheten kraftigt.

HVB-hemmen visar tydligt på välfärdssektorns behov av omställning. När samhällets behov förändras är det viktigt att välfärdssektorn snabbt kan ställa om och att de anställda kan få stöd.

Omställningsfondens uppdrag är att stötta anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist i kommuner och regioner. De som sagts upp får individuell rådgivning och hjälp med insatser som leder till ny sysselsättning. Det kan till exempel vara praktik, utbildning eller hjälp att starta eget företag.

Under 2018 anmäldes 1 412 personer till Omställningsfonden. Av de personer som lämnade Omställningsfondens program under 2018 fick 81 procent ett nytt arbete. Ytterligare 10 procent började studera.

Detta visar på vikten av att ta hjälp av en omställningsorganisation när välfärdssektorn tvingas säga upp medarbetare. För precis som all annan verksamhet måste välfärden kunna anpassas utifrån nya förutsättningar, men medarbetare som sägs upp ska alltid få ett bra stöd.

De anställda som genom Omställningsfonden fått träffa en rådgivare hittar ofta andra betydelsefulla sysselsättningar. Exempelvis har en person som arbetat på HVB-hem i Jönköping efter kompetensutveckling bytt spår och arbetar nu med heminredning. En HVB-anställd i Skara fick stöd för en utbildning till busschaufför och arbetar nu heltid med det.

Behovet av omställning kommer att öka, inte minst inom välfärden. Det är aldrig Omställningsfondens önskan att någon ska bli uppsagd. Men när verksamheter behöver förändras har du som arbetsgivare goda möjligheter att påverka framtiden för de medarbetare du trots allt måste säga upp. Möjligheter kan också finnas att kompetensutveckla till annat arbete i stället för att säga upp. Därför uppmanar vi alla arbetsgivare inom välfärdssektorn i Östergötland att ta hjälp av oss oftare, både för er egen och för era medarbetares skull.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Hallberg vd Omställningsfonden