Den vanliga smutskastningen

11 april 2019 10:00

Lars Stjernqvist (S) går i en artikel i Folkbladet (4/4) till angrepp på SD. Det är de vanliga smutskastande påståendena om vad SD är för parti som ligger till grund för hans attack. Som vanligt så görs det egna påståenden om vad vår politik egentligen betyder. Lars Stjernkvist påstår bland annat att SD är ett parti som ”delar upp och kategoriserar människor som lever och verkar i vårt land i riktiga och andra svenskar.”

Sverigedemokraterna har aldrig använt orden och innebörden ”riktiga och andra svenskar”. I vårt principprogram står det ”Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer.” – ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.”

Verkligheten är att det finns både svenskar och icke svenskar, det är varken odemokratiskt eller extremt att tycka så.

Anser Stjernkvist att IS-terrorister är svenskar? De åkte frivilligt till kalifatet för att förslava, lemlästa, våldta, och begå folkmord på människor som har en annan religiös tro än dem själva. Det är inte en svensk kulturell tradition att begå religiöst motiverade folkmord samt för att de medvetet gjort jihad för Islamska Statens kalifat och därigenom bytt lojalitet. Utifrån sina handlingar så har de för mig upphört att vara svenskar och jag vill inte heller att de ska ”leva och verka” i Sverige, och det tror jag uppriktigt sagt inte många andra heller anser.

Jag ser fram mot ett rakt och ärligt svar så vi vet var han och Socialdemokraterna står i frågan om IS-terrorister är svenskar eller inte. Det är viktigt att alla får ta del av den åsikten så att de vet vem och vad de inte ska rösta på framöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Matthias Olofsson Oppositionsråd (SD)