Den mest lysande stjärnan besökte Norrköping

Det ser mörkt ut för Socialdemokraterna i alla opinionsmätningar. Migration och det omfattande gangsterlivet torde vara de främsta anledningarna till detta.

Men än finns det hopp om bättre tider och ännu finns det stjärnor som kan lysa upp den svarta natten.  

Den starkast lysande stjärnan gästade oss nyligen i Norrköping. Hon heter Anna Ekström och är utbildningsminister. Hon talade inför en fullsatt samlingssal i ABF-Huset vid Bergslagstorget. 

Hon berättade att regeringens reformer gett stärkt kvalitet i undervisningen med bl.a. 31.000 fler anställda och statligt stöd till skolor med störst utmaningar. Vidare, visade den omtalade PISA-undersökningen, från år 2012 till år 2018, på höjda kunskapsresultat.

Det stora problemet är enligt Ekström ojämlikheten som råder i systemet. Bland elever som har föräldrar som har eftergymnasial utbildning når 93,5 procent gymnasiebehörighet medan endast 51, 3 procent av elever vars föräldrar högst har förgymnasial utbildning, blir behöriga. För att bryta ojämlikheten måste mer stöd och resurser riktas dit där de behövs bäst. Därför måste allt som har med vinstjakten i friskolor, skolval, skolpeng samt inte minst etablering av nya skolor sättas under lupp.   

Beträffande vinster i skolbolag, trodde en mötesdeltagare, ( undertecknad) att det var svårt att förbjuda bolag att göra vinster. Ekström höll med om det. Vinstfria skolor, måste om de skall vara helt vinstfria drivas i stiftelseform eller som ideella föreningar. 

Skolministern sade också under frågestunden att hon var emot religiösa friskolor och ville avveckla sådana, men det torde bli svårt med nuvarande riksdagsmajoritet. Hon tyckte också att propåerna om att förstatliga skolan inte var så angelägna, då staten ger stora bidrag till kommunernas skolor.   

 Om övriga friskolornas vidare öde, om de skall få finnas kvar, eller inte, gav inte utbildningsministern något klart besked. Men underförstått, tror jag hon menade att alla skolor måste hjälpa till att bryta skolsegregationen och låta samhället ta kontroll över skolan från diverse marknadslösningar.  

De privata skolföretagens ledare, måste nog redan nu vara beredda  på att ta emot ” olönsamma ”elever från våra invandringstäta förorter och få känna att de gjort rätt för sig, innan de drar vidare till Karibiska övärlden med sina vinstpengar. 

Jag tror att Anna Ekström och hennes skolpolitik kan ge S ökat hopp i riksdagsvalet 2022.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa