"Den bästa regimen sedan 1955"

23 november 2018 06:15

Människor drar människor. Människor drar jobb. Jobb drar jobb. Jobb drar människor. Människor drar bostäder. Ungefär så skulle jag vilja sammanfatta kärnan i Jan Jörnmarks bostadspolitiska formel. Jan Jörnmark är ekonom, historiker, författare och fotograf från Göteborg. I den bostadspolitiska debatten har han ett växande inflytande som en av ganska få kunskapsdrivna opponenter mot Riksbankens och Finansinspektionens penningpolitiska regleringsiver. På torsdagen hade Fastighetsägarna bjudit in Jan Jörnmark till Flygvapenmuseet i Linköping för att tala om städer och bostäder. Jag var där.

Mer att läsa: Tekniken slår ofta politiken.

Platsen var väl vald. Som åhörare fick man sig en historiskt tankeväckande flygtur i hur olika bostadspolitiska regimer avfolkat respektive återbefolkat stadskärnorna i några större svenska städer.

Jan Jörnmark visade kartor över Stockholms och Linköpings täthet - innevånare per hektar - mellan 1955 och 2015.

Mer att läsa: Annie Lööf och extremerna.

Hyresregleringen som i praktiken cementerade 1942 års hyresnivåer (och därav följande underhållsnivåer) långt in på 1970-talet, i kombination med miljonprogrammets massproduktion av hyresförorter på 60-70-talen och i samverkan med att staten släppte priskontrollen av villor i slutet av 1960-talet skapade drivkrafter för allt mer avfolkade och smått slummiga innerstadskvarter. Under de här åren växte de statliga bostadssubventionerna upp mot alltmer betungande nivåer. Till slut slog staten stopp i maskin. Branschen avsubventionerades mer eller mindre över en natt i början på 1990-talet. Ansvaret för bostadsfinansieringen överlämnades till bygg/bostadsföretag, till banker och till hushållen.

Mer att läsa: Chans till förnyelse.

Enligt Jan Jörnmark är perioden 1995-2015 den avgjort mest dynamiska och för städerna mest positiva regimen sedan 1955. Rörligheten har ökat påtagligt, framförallt därför att bostadsrätter har blivit populära och dramatiskt mycket mer vanliga än tidigare.

"Det tycks vara så genom historien att när människor får bestämma själva så söker de sig dit där det finns andra människor och störst möjligheter till jobb. Klart det finns problem nu också. Men en bra bit över 90 procent av människorna löser sin bostadssituation på bra sätt. Problemen får vi ta itu med i särskild ordning", sa Jan Jörnmark.

Sedan några år tillbaka ser han tecken på en illavarslande återreglering. "Statliga myndigheter står vid sidan av och varnar för en "bubbla" och klagar på höga priser och dyra byggen och försöker försvåra för framförallt oetablerade personer att ta sig in på bostadsmarknaderna på ett vettigt sätt", sa Jan Jörnmark.

Jag är på Jörnmarks sida.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!