Demokratisk nationalism

28 augusti 2019 05:15

Vilken framtid har Sverige som invandrarland? Den frågan ställdes nyligen på ett seminarium som arrangerades av Moderaterna. Ett par hundra människor var på plats. Även jag var där på det stockholmska hotellet för att lyssna på partiledaren Ulf Kristersson och på en handfull inbjudna tänkare och kunskapare. Historieprofessorn Lars Trägårdh satte som så ofta hammaren rakt och fint på spiken.

”Statens inkompetens när det gäller att uppfylla sin del av samhällskontraktet är det absolut största problemet för Sverige som invandrarland”, sa Trägårdh och drev in spiken i en kanske väl blå fläck hos Moderaterna?

Lars Trägårdh har tidigare utvecklat och förklarat den svenska modellens – och socialdemokratins – framgångar med begreppet ”statsindividualism.” Staten höll å ena sidan fast grepp om demokratiska och nationella rikslikare som (folk)skolan, värnplikten och publicservicemedia. Medborgarna förväntades arbeta och sköta sig och betala skatt. Vad folk i övrigt hade för sig inom lagarnas hank och stör avstod staten å den andra sidan från att ha synpunkter på.

Individualismen kunde frodas i det statliga hägnet; oangripet av olika minoriteters identitetspolitiska ambitioner.

Invandrare som kom till Sverige visste därmed snabbt vad som gällde för att lyckas: In med barnen i den fungerande skolan, ut i arbetslivet med föräldrarna och in till staten med skattepengarna.

Idag upplevs saker och ting vara svårare. ”Staten och den demokratiska nationalismen övergavs första av S och sedan av M”, sa Lars Trägårdh.

Här behövs någon form av ett återtåg om Sverige ska ha en bra framtid som invandrarland. Flummar staten till det så blir det svårt för alla andra invandrare, svenskar och myndigheter.

Moderaterna har hunnit ”halvvägs” enligt Trägårdh: ”Ulf Kristersson har tillstått att M tidigare hade fel och SD rätt när det gäller statens ansvar att begränsa invandringen till hanterbara nivåer”.

Trägårdh skulle också vilja att Moderaterna omprövade sin vurm för valfrihet i grundskolan.

”I ett bra invandringsland behöver staten ha ett fast grepp om grundskolan dit nästan alla kommer antingen som elever eller som vårdnadshavare. Där grundläggs det svenska”, sa Trägårdh.

Han har starka poänger den gode Trägårdh. Det som är bra för invandrarna kan nog också vara bra för svenskarna. Valfrihet är bra och samhällsnyttigt på många sätt. Men valfrihet förutsätter att staten sköter sitt härad – de ovalfria monopolen – på ett kompetent sätt. Annars blir vi alla förvirrade.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!