Därför säger vi nej till böneutrop

Böneutrop riskerar att leda till ökad segregation eftersom det finns en risk att där böneutropen sker kommer det efter hand bara vilja bo muslimer. Det är ett av våra starka skäl att stödja den motion om förbud mot böneutrop som Sverigedemokraterna har lagt och som skall upp för beslut i fullmäktige i september, skriver kristdemokraternas gruppledare Eva-Britt Sjöberg i Folkbladet idag.

28 augusti 2019 11:27

Kristdemokraterna har varit tydliga med vårt ställningstagande angående böneutrop.

2017 sa vi ja till moskébygge i Ektorp men reserverade oss mot bygge av minaret, utifrån att vi ville visa att böneutrop inte skulle godkännas av oss. Det är också vårt partis nationella linje.

Därför stödjer vi den motion som kommer upp på kommunfullmäktige i slutet av september.

Vi kristdemokrater är starka företrädare för religionsfrihet.

Vi är det enda parti som i partiprogrammet lyfter upp att människan inte bara har fysiska och själsliga behov utan också andliga. Detta gör vi utan att skriva på näsan vilken tro man bör utöva, eller om man väljer att tro att det inte finns någon Gud.

I religionsfriheten ingår bland annat att alla troende ska ha rätt att ha sin egen gudstjänstlokal. Det betyder dock inte att varje uttryck absolut behöver bejakas överallt. Det måste finnas en skillnad mellan vad som kan förekomma på offentliga torg och gator och det som når in i människors hem. Man ska absolut kunna nås av ett religiöst budskap ibland om man är på en offentlig plats.

Sverige som stat är sekulär men det svenska samhället är inte och ska heller inte vara fritt från religion.

Religionsfriheten är långtgående och ska värnas. Därför ska det till och med vara möjligt att knacka dörr för den som vill sprida ett religiöst budskap.

Men det ska vara lika tillåtet för den boende att stänga dörren eller inte ens öppna om hen inte önskar att nås av informationen. Därför är det inte rimligt att tillåta återkommande och institutionaliserade böneutrop.

Det finns också viktiga samhällsaspekter av den här frågan som inte går att bortse ifrån.

Böneutrop riskerar att leda till ökad segregation eftersom det finns en risk att där de sker kommer efterhand bara muslimer att vilja bo.

Riksdagen har inte tagit ställning i denna fråga, utan de hänvisar istället till kommunerna att avgöra. Och är det vår sak att avgöra så borde det betyda att vi lokalt kan besluta om detta. Men det är inte juridiskt prövat och vi välkomnar en sådan prövning.

En del likställer klockringning med böneutrop. Dessa är dock inte jämförbara. Klockringning i sig är neutralt, de ringer ibland för att kalla till gudstjänst, ibland till minne av en person som avlidit, ibland för att varna för fara.

De muslimska böneutropen är tydliga religiösa handlingar, och motsvarar att kristna från sina kyrkor regelbundet skulle ropa ut i närområdena: ”Jesus är enda vägen till Gud. Vänd om och tro på honom innan det är försent. Vänd om, vänd om, vänd om”. Frågan är om de som är positiva till böneutrop från moskéer även är öppna för kristna utrop från kyrkorna varje söndagsmorgon?

Vi kristdemokrater säger nej till regelbundna institutionella utrop antingen de kommer från moskén, kristna kyrkor eller någon annanstans ifrån.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva-Britt Sjöberg Gruppledare Kristdemokraterna Norrköping

Ämnen du kan följa