Därför går det lätt på tok

16 januari 2019 05:15

Överbefälhavare Micael Bydén har framträtt på Folk och Försvars rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen. Försvarsmakten "mår bra" sa Bydén. Vilket är bra att höra. Särskilt när det så att säga kommer direkt från hästens mun.

Att "må bra" är inte synonymt med att "allt är bra." Överbefälhavaren sticker heller inte under stol med de problem som finns inför framtiden. Utgångspunkten i arbetet med att förbättras och utvecklas är dock betydligt tryggare och stabilare än vad som har varit fallet under många år tidigare. Micael Bydén och försvarsministern har steg för steg styrt och finansierat upp Försvarsmakten under de senaste åren. Ett nödvändigt jobb har gjorts. Det är det vi ser effekterna av nu. Externt och internt har förtroendet för Försvarsmakten ökat. Anslagen likaså. I den budget som riksdagen antog i december fick ÖB just den anslagshöjning som har begärt och önskat för att kunna upprätthålla beredskap, genomföra övningsverksamhet och fullfölja investeringar. "Det skapar förutsättningar för att vi under de närmaste åren ska kunna möta de utmaningar som utvecklingen i omvärlden ofrånkomligen ställer oss inför", sa Micael Bydén i Sälen.

I riksdagshuset, knappt 500 kilometer sydost om Högfjällshotellet, mås det inte fullt lika bra som i det militära. Regeringsbildningens alla turer fram och tillbaka påminner mer om en tidigare ÖB: s "enveckasförsvar" - överenskommelserna håller nån dag eller två - än om Bydéns militära fögderi.

Vilket i hög grad beror på skillnader i tankar om vad man håller på med. Militärerna har sunda och begripliga tankar om vad man håller på med: " Från ett försvar helt inriktat på internationella operationer till en Försvarsmakt som möter och anpassar sig till en ny säkerhetspolitisk verklighet", sa ÖB i sitt tal på tisdagen. Vilket är en sund och vettig inriktning. Regeringsbildarnas kungstanke är att regeringsbildningen framförallt ska "isolera SD och V från politiskt inflytande." Vilket är en lika ovettig som osund inriktning för ett lands politiska ledning.

Därför går det på tok i politiken medan det mås ganska bra i det militära. Svårare än så behöver det faktiskt inte vara. Den som försöker nå orimliga mål blir själv tämligen orimlig.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!