Därför går det dåligt

1 mars 2019 10:00

Valet i höstas gick inte så bra för Socialdemokraterna. Endast 28 procent i riksdagsvalet och ännu sämre ute i regioner och kommuner. I de norra regionerna förlorades majoriteterna som sedan urminnes tider, alltid tillfallit S. Vad kunde det bero på? Svaret är sjukvården. Är det kanske så att sjukvården blivit för svår och dyr att hanteras av vanligt förtroendevalt folk? Det är kanske dags att förstatliga delar av den. Låt staten ta över ansvaret och driften av universitetssjukhusen under högt kvalificerad medicinsk och administrativ ledning. Kostnaderna får statskassan stå för. På så sätt skulle regionerna kunna få pengar över till de mindre sjukhusen och sina vårdcentraler. Ute i kommunerna är det kommunpolitikerna själva som håller på att såga av den gren de sitter på. Förr hade alla kommuner sina egna ”pampar”, som styrde och ställde för sin kommun och dess invånares bästa. Allt ifrån gator och parker till äldrevård skötte kommunerna själva. Numera beställer kommunalpolitikerna tjänsterna från privata utförare.

Det var i början av 1970-talet som SAF ( Svenska arbetsgivareföreningen) började upptäcka att det fanns väldigt mycket pengar i omlopp i den offentliga sektorn. Eller den ” ofantliga sektorn”, som de kallade den. Det var de pengarna man ville komma åt. År 1950 var statens utgifter 25 procent av BNP och år 1994; 71 procent av BNP. SAF:s skickliga propagandister kom på att lansera begreppet - ”Det är du själv som väljer - Det ska inte några politiker göra åt dig”. Och många väljare valde, efter glada tillrop från de borgerliga partierna, friskolor och privata utförare av vårdtjänster.

Ja, där sitter vi nu. Den privata marknaden har tagit över mer och mer av samhällets grunduppgifter. Det mest illavarslande är nog friskolorna. De är utlämnade, vind för våg, till riskkapitalister, frikyrkopastorer och Imamer. Det är inte att undra på, att väljarna inte längre tycker, att det är någon vits, att lägga sina röster på socialdemokratiska kommunpolitiker. Det blir i alla fall ”marknadens aktörer” som får sköta ruljansen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robert Höglund