SVT har med hjälp av undersökningsföretaget Novus ställt frågor till medborgarna om hur de uppfattar och eventuellt uppskattar Januariavtalets regeringspolitik. Svaren är mycket intressanta. 

Endast 11 procent av de tillfrågade tycker att regeringspolitiken är ganska bra eller mycket bra. Å den andra sidan tror hela 45 procent att regeringen kommer att sitta kvar hela mandatperioden.  Vän av ordning borde kanske tänka sig att en regering med så pass svagt stöd som 11 procent borde riskera att falla under det kommande året? Men som SVT: s kommentator Mats Knutson analyserar saken (9 januari) så är beskedet i Novus undersökning ett slags kvitto på att Januariavtalet fungerar maktpolitiskt.

 

Mer att läsa: Vakna Sälen! Kriget är redan här.

Väljarna tycks göra ungefär samma bedömning som Stefan Löfven; när och om det hettar till rejält och regeringens överlevnad står på spel så kommer Vänsterpartiet att vika ner sig precis som man gjorde när regeringen tillträdde. Och utan Vänsterpartiet så finns det ingen majoritet mot Löfven. (Ingen känd majoritet i vart fall. Men man bör nog gardera sig för att enskilda riksdagsledamöter från Liberalerna kan komma att byta sida.) Men den dagen den pilsnern. 

De där 11 procenten är förstås och likafullt mycket oroväckande. De 59 procent som anser att regeringspolitiken är ganska eller mycket dålig är ju i allt väsentligt en spegel av riksdagens underliggande mandatfördelning så som de kom till uttryck när statsminister Löfven röstades bort och när talmannen valdes efter valet 2018. Så de siffrorna chockar inte. Att endast 11 procent hel- och halvhjärtat sluter upp bakom regeringspolitiken tyder däremot på ett omfattande bortfall av stöd från de egna väljarleden. 

På torsdagskvällen var KD: s Ebba Busch Thor och inrikesminister Mikael Damberg (S) på plats hos SVT Aktuellt för att diskutera det svaga stödet för Januariavtalet.

En svår sits för Damberg; visst är det så. Han blandade och gav. Mitt råd är att hans huvudspår framöver borde vara att tala om den "växande rörelse av människor som är besvikna" som han var inne på i en bisats. Det är där den första nyckeln finns; se, erkänn, visa respekt för och förminska inte människors besvikelser och tvekan. Den andra nyckeln är att tydligt och konsekvent ta tag i de tunga samhällsproblem som oroar folk.

Så och endast så kan det maktpolitiska valet långsiktigt försvaras och legitimeras och gradvis vinna ökat politiskt stöd hos medborgarna.