Damberg bör gå in i gråzonen

Anders Thornberg ter sig i mina ögon som en klok och rejäl person och polischef.

Rikspolischefen Anders Thornberg är en pressad myndighetschef. Hundratals sprängningar och skjutningar per år sliter hårt på en polisstyrka som redan utan dessa extraordinära händelser, är alldeles för liten och resurssvag.  Poliser är människor.  De ständiga nattliga pådragen och utryckningarna till skjutningar och sprängningar staplar övertidstimmar och trötthet och kompledigberg inom poliskåren. 

Varje kraftsamling inom polisen - till exempel när ledningen utlyser ett allvarligt brott till en "särskild händelse" - urlakar samtidigt polisens resurser runt om i Sverige.

Mer att läsa: Jonas Sjöstedt kunde ha gått långt.

När en mordvåg i Malmö utlystes till särskild händelse så fick poliser från flera andra polisdistrikt bistå kollegorna i Malmö. Den kraftiga bomben i centrala Stockholm i måndags morse är också en särskild händelse, vilket kommer att dra energi och arbetstimmar från andra angelägna polisuppgifter.

Hela idén med särskild händelse bygger på att det verkligen ska vara något verkligen särskiljande som blir en särskild händelse. När det särskilda blir mer av en regel än ett undantag så tappar den särskilda händelsen sin kraftalstrande effekt.

Anders Thornberg ter sig i mina ögon som en klok och rejäl person och polischef. I en intervju med TT/Omni från Folk och Försvarsmötet i Sälen (14 januari) berättar Thornberg att han för några dagar sedan !lämnat en skrivelse till regeringen där jag hemställt att polisen ska kunna använda Försvarsmakten även i en större gråzonsproblematik."

Med "gråzonsproblematik" avses ett tillstånd "mellan krig och fred". Tidigare har riksdagen fattat beslut om att Försvarsmakten kan bistå polisen när det gäller terrorism. Nu vill Thornberg utvidga gråzonen så att den även omfattar dagens kriminella attacker mot samhälle och medborgare.

Anders Thornberg tänker sig att Försvarsmaktens personal under polisens befäl till exempel kan göra  "vissa bevakningsåtgärder, finnas på olika platser, hjälpa till med kunskap om bomber och annat, ställa transporter eller resurser till förfogande."

Det är rätt tänkt. Våldsmonopolets främsta försvarare behöver hjälpas åt när läget skärps. Utbombade bostadshus i Linköping och Stockholm och avrättningar på öppen gata i Norrköping och Malmö påminner i mina ögon mer om krig än om fred.

Inrikesminister Mikael Damberg bör gå sin polischef till mötes. Polisen hotas av utmattning i ett läge där rättsstaten prövas mer hårt än på mycket länge. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa